ACTUALITATEDeclarație: 10 principii pentru un conservatorism național

Declarație: 10 principii pentru un conservatorism național

Prezenta declarație a fost redactată de către nouă personalități ale lumii occidentale și semnată de către alte câteva zeci, din SUA, Europa de Vest, Polonia sau Israel și a fost publicată pe The American Conservative. Lista completă a semnatarilor este la final.

Aceasta este traducerea integrală, oferită de R3media:

Conservatorismul național: Declarație de principii

O lume a națiunilor independente este singura alternativă la ideologiile universaliste care încearcă să impună pe tot globul un imperiu omogenizant, distrugător al ideii de identitate locală.

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Opțiunea Benedict, de Rod Dreher și vei contribui la susținerea libertății ideilor și implicit, a siteului R3media.

NOTĂ: Declarația de mai jos a fost redactată de Will Chamberlain, Christopher DeMuth, Rod Dreher, Yoram Hazony, Daniel McCarthy, Joshua Mitchell, N.S. Lyons, John O’Sullivan și R.R. Reno, în numele Fundației Edmund Burke. Desigur că declarația reflectă un punct de vedere occidental. Cu toate acestea, așteptăm cu nerăbdare să discutăm și să colaborăm în viitor cu mișcări asemănătoare cu a noastră, din India, Japonia și din alte țări non-occidentale. Afilierile instituționale ale semnatarilor sunt menționate doar în scopuri de identificare și nu implică o adeziune din partea vreunei instituții, altele decât Fundația Edmund Burke.

Suntem cetățeni ai națiunilor occidentale, care constată, alarmați, cum credințele tradiționale, instituțiile și libertățile de bază din țările pe care le iubim sunt treptat subminate și răsturnate.

Considerăm că tradiția națiunilor independente autoguvernate este fundamentul pentru reorientarea publică spre patriotism și curaj, onoare și loialitate, religie și înțelepciune, congregație și familie, bărbat și femeie, sabat și sacru, rațiune și justiţie. Suntem conservatori, pentru că, în opinia noastră, aceste virtuți sunt esențiale pentru susținerea civilizației noastre.  Considerăm că o astfel de restaurare este o condiție prealabilă pentru recuperarea și menținerea libertății, securității și prosperității noastre.

Promovăm ideea de națiune, pentru că, în opinia noastră, o lume formată din națiuni independente – fiecare urmărindu-și propriile interese naționale și susținându-și propriile tradiții locale – este singura alternativă autentică la ideologiile universaliste care încearcă acum să impună pe tot globul un imperiu omogenizant, demolator al ideii de identitate locală.

Pornind de la această moștenire, afirmăm, așadar, următoarele principii:

 1. Independență Națională. Ne dorim o lume a națiunilor independente. Fiecare națiune care este capabilă să se autoguverneze trebuie să-și traseze propriul drum, în conformitate cu specificul moștenirii ei constituționale, lingvistice și religioase. Fiecare națiune are dreptul de a-și păstra propriile granițe și de a implementa politici benefice propriului popor. Susținem o politică de reînarmare a națiunilor independente autoguvernante și a alianțelor defensive al căror scop este de a descuraja agresiunea imperialistă.
 2. Respingerea imperialismului și a globalismului. Milităm pentru un sistem bazat pe libera cooperare și competiție între statele-națiune care colaborează prin tratate comerciale, alianțe defensive și alte proiecte comune și care respectă independența membrilor lor. Dar ne opunem transferării autorității guvernelor alese către organisme transnaționale sau supranaționale – o tendință care pretinde că are o înaltă legitimitate morală, cu toate că slăbește guvernul reprezentativ, seamănă alienare și neîncredere publică și întărește influența regimurilor autocratice. În consecință, respingem imperialismul, sub diferitele lui forme contemporane: condamnăm imperialismul Chinei, Rusiei și al altor puteri autoritare. Dar, în același timp, ne opunem și imperialismului liberal al noii generații, care caută să câștige putere, influență și bogăție prin supunerea altor națiuni și prin încercarea de a le remodela după propria imagine.
 3. Guvern naţional. Statul-națiune independent este instituit cu scopul de a stabili o uniune mai solidă între diversele comunități, partide și regiuni ale unei națiuni, de le garanta apărarea și justiția reciprocă și de a asigura bunăstarea generală și libertatea, atât în vremea noastră, cât și pentru generaţiilor viitoare. Noi credem într-un stat puternic, dar cu atribuții limitate, care se supune constrângerilor constituționale și principiului separației puterilor. Recomandăm o reducere drastică a sferei de putere a statului administrativ și a sistemului judiciar elaborator de elaborează politici publice, care tind să înlocuiască legislaturile reprezentând toată gama de interese și valori ale unei națiuni. Suntem adepții principiului federalist, care recomandă delegarea puterii către statele sau subdiviziunile respective ale națiunii, astfel încât să permită un grad mai mare de diversitate, experimentare și libertate. Cu toate acestea, în acele state sau subdiviziuni în care legea și justiția sunt în mod vădit corupte sau în care domnesc fărădelegea, imoralitatea și disoluția, guvernul național trebuie să intervină energic, pentru a restabili ordinea.
 4. Dumnezeu și religia publică. Nicio națiune nu poate rezista mult timp fără smerenie și recunoștință în fața lui Dumnezeu și fără frica de judecata Lui, sentimente care se regăsesc în tradiția religioasă autentică. Timp de milenii, Biblia a fost ghidul nostru cel mai sigur, hrănind o orientare sănătoasă către Dumnezeu, către tradițiile politice ale națiunii, către morala publică, către apărarea celor slabi și recunoașterea lucrurilor considerate pe bună dreptate ca fiind sacre. Biblia ar trebui citită ca prima dintre sursele unei civilizații occidentale comune, în școli și universități, și ca moștenirea de drept a credincioșilor și a necredincioșilor deopotrivă. Acolo unde există o majoritate creștină, viața publică ar trebui să își aibă rădăcinile în creștinism și în viziunea morală a acestuia, care ar trebui să fie onorate de stat și de alte instituții publice și private. În același timp, evreii și alte minorități religioase trebuie protejate în ce privește respectarea propriilor tradiții, libera guvernare a instituțiilor lor comunitare și în toate aspectele legate de creșterea și educația copiilor lor. Adulții ar trebui să fie protejați de constrângerile religioase sau ideologice în viața lor privată și în propriile cămine.
 5. Statul de drept. Credem în statul de drept. Prin aceasta înțelegem că cetățenii și străinii din orice țară, precum și guvernul și poporul, trebuie să accepte și să respecte legile națiunii. În America, aceasta înseamnă să accepti și să trăiești în conformitate cu Constituția din 1787 și amendamentele aduse acesteia, cu legile promulgate și cu minunata moștenire reprezentată de dreptul comun. Cu toții suntem de acord că restaurarea și îmbunătățirea tradițiilor și instituțiilor juridice naționale este uneori necesară. Dar schimbarea necesară trebuie să aibă loc prin lege. Așa ne păstrăm tradițiile naționale și națiunea însăși. Revoltele, jafurile și alte turbulențe publice inacceptabile trebuie să înceteze urgent.
 6. Inițiativa privată. Credem că o economie bazată pe proprietatea și inițiativa privată este cea mai potrivită pentru promovarea prosperității națiunii și este în deplin acord cu tradițiile libertății individuale, esențiale pentru tradiția politică anglo-americană. Respingem principiul socialist, care presupune că activitatea economică a națiunii poate fi condusă în conformitate cu un plan rațional dictat de stat. Dar piața liberă nu poate fi absolută. Politica economică trebuie să servească bunăstarea generală a națiunii. Astăzi, piețele globalizate permit puterilor străine ostile să deposedeze America și alte țări de capacitatea lor de producție, slăbind-le din punct de vedere economic și divizându-le pe plan intern. În același timp, corporațiile transnaționale, care se dovedesc prea puțin loialitate față de orice națiune, dăunează vieții publice prin cenzurarea discursului politic, inundând țara cu substanțe periculoase și adictive, cu pornografie, și promovând obiceiuri individuale obsesive și distructive. O politică economică națională prudentă trebuie să promoveze libera inițiativă privată, dar, în același timp, trebuie să atenueze amenințările la adresa interesului național, să urmărească în mod agresiv independența economică față de puterile ostile, să cultive industriile esențiale pentru apărarea națională și să restabilească și să modernizeze capacitățile de producție vitale  pentru bunăstarea publică. Capitalismul cu față umană, promovarea selectivă de către organele puterii de stat a realizării de profit corporativ, trebuie să fie denunțate public și respinse categoric.
 7. Cercetare publică. Într-un moment în care China o ia rapid înaintea Americii și a altor națiuni occidentale, în domenii cruciale pentru securitatea și apărarea, este nevoie de un program de tip Războiul Rece, după modelul DARPA (Agenția pentru proiecte de cercetare avansată în domeniul apărării), gândirea de tip „moon-shot” și SDI, pentru a concentra resursele publice pe scară largă pe cercetarea științifică și tehnologică cu aplicații militare, pe refacerea și modernizarea capacității naționale de producție și pe educația în domeniile științe fizice și inginerie. Pe de altă parte, recunoaștem că majoritatea universităților au în acest moment o orientare partizană și globalistă și se opun vehement ideilor naționaliste și conservatoare. Asemenea instituții nu merită sprijinul contribuabililor, decât dacă decid să se dedice din nou interesului național. Politica în domeniul educației ar trebui să răspundă nevoilor naționale evidente.
 8. Familie și copii. Considerăm că familia tradițională este sursa virtuților societății și merită un sprijin mai mare din partea politicilor publice. Familia tradițională, construită în jurul unei legături pe viață între un bărbat și o femeie și pe o legătură pe viață între părinți și copii, este fundamentul tuturor celorlalte realizări ale civilizației noastre. Dezintegrarea familiei, inclusiv scăderea evidentă a numărului de căsătorii și nașteri, amenință serios bunăstarea și sustenabilitatea națiunilor democratice. Printre cauze se numără și un individualism fără margini, care consideră copiii ca pe o povară, încurajând în același timp forme tot mai radicale de destrăbălare (libertinaj?) și experimentare sexuală, ca alternativă la responsabilitățile vieții de familie și congregaționale. Condițiile economice și culturale care favorizează viața  de familie și congregațională stabilă și creșterea copiilor sunt priorități de prim rang.
 9. Imigrație. Imigrația a contribuit imens la creșterea și prosperitatea națiunilor occidentale. Dar tendința actuală către imigrația necontrolată și neasimilată a devenit o sursă de slăbiciune și instabilitate, nu de forță și dinamism, amenințănd cu disensiuni interne și, în final, cu disoluția comunității politice. Remarcăm că națiunile occidentale au beneficiat de politici de imigrare atât liberale, cât și restrictive, în diferite momente. Cerem politici mult mai restrictive, până când aceste țări își vor pune mintea la contribuție și vor institui politici mai echilibrate, mai productive și mai incluzive. Politicile restrictive pot include, uneori, un moratoriu privitor la imigrație.
 10. Rasă. Credem că toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că politicile publice ar trebui să reflecte acest fapt. Valoarea sau loialitatea unei persoane nu poate fi judecată după trăsăturile sale fizice, culoarea pielii sau rezultatele unui test de laborator. Istoria ideologiei rasiale și a opresiunii și consecințele ei actuale ne impun să evidențiem acest adevăr. Condamnăm folosirea instituțiilor de stat și private pentru a ne discrimina și dezbina pe criterii de rasă. Simpatiile culturale încurajate de un naționalism decent oferă o bază solidă pentru conciliere și unitate între diversele comunități. Naționalismul pe care îl adoptăm respectă și combină, realmente, nevoile unice ale anumitor comunități minoritare și binele comun al națiunii în ansamblu.

Semnatari:

Michael Anton
Hillsdale College Kirby Center

Larry Arnn
Hillsdale College

Amber Athey
Spectator

David Azerrad
Hillsdale College Van Andel Graduate School of Government

Megan Basham
Daily Wire

Rachel Bovard
Conservative Partnership Institute

Michael Brendan Dougherty
National Review

Will Chamberlain
Internet Accountability Project

Timon Cline
Modern Reformation

Edward Corrigan
Conservative Partnership Institute

Ken Cuccinelli
Election Transparency Initiative

Victor Davis Hanson
Hoover Institution

Sen. Jim DeMint
Conservative Partnership Institute

Christopher DeMuth
Hudson Institute

Miranda Devine
New York Post

Emile Doak
American Conservative

Rod Dreher
American Conservative

Ben Dunson
American Reformer

Alvino-Mario Fantini
European Conservative (Austria)

John Fonte
Hudson Institute

Henry George
Merion West (United Kingdom)

Francesco Giubilei
Nazione Futura (Italy)

David Goldman
Asia Times

Derryck Green
Project 21

Ofir Haivry
Edmund Burke Foundation (Israel)

Josh Hammer
Newsweek

Grant Havers
Trinity Western University (Canada)

Yoram Hazony
Edmund Burke Foundation (Israel)

Nate Hochman
National Review

Clifford Humphrey
Troy University

Emily Jashinsky
Federalist

Julie Kelly
American Greatness

Fr. Benedict Kiely
Nasarean.org

Roger Kimball
New Criterion

Charlie Kirk
Turning Point USA

Tom Klingenstein
Claremont Institute

Michael Knowles
Daily Wire

Mark Krikorian
Center for Immigration Studies

Ryszard Legutko
Jagiellonian University (Poland)

Brad Littlejohn
Ethics and Public Policy Center

N.S. Lyons
Upheaval

Daniel McCarthy
Intercollegiate Studies Institute

Michael McKenna
Washington Times

Mark Meadows
Conservative Partnership Institute

Arthur Milikh
Claremont Institute Center for the American Way of Life

Amanda Milius
AMDC Films

Curt Mills
UnHerd

Joshua Mitchell
Georgetown University

John O’Sullivan, CBE
Danube Institute (United Kingdom)

Melissa O’Sullivan
Danube Institute

Matthew Peterson
New Founding

Nathan Pinkoski
Zephyr Institute

Jaime Nogueira Pinto
Futuro Presente (Portugal)

Tomasz Poręba
New Direction (Poland)

Grégor Puppinck
European Centre for Law and Justice (France)

David Reaboi
Claremont Institute

R.R. Reno
First Things

Julio Rosas
Townhall

Christopher Rufo
Manhattan Institute

Austin Ruse
Center for Family and Human Rights

Saurabh Sharma
American Moment

Marion Smith
Common Sense Society

Nick Solheim
American Moment

Thomas Spence
Regnery Publishing

Daniel Strand
Air War College

Carol Swain
Be The People News

Peter Thiel
Founders Fund

Russ Vought
Center for Renewing America

Anna Wellisz
Edmund Burke Foundation

Liz Wheeler
Liz Wheeler Show

Ryan Williams
Claremont Institute

Scott Yenor
Boise State University

 

MAI MULTE DE LA ACELAȘI AUTOR

Dragi prieteni,

dacă doriți o presă independentă, trebuie s-o susțineți. În România, mediul economic este conectat la sistemul global și nu există, precum în Statele Unite sau alte țări, companii care să-și asume susținerea cauzei naționale.

Recenta criză a arătat câtă nevoie există pentru o presă independentă, care să nu depindă de subvențiile guvernamentale și de banii multinaționalelor.

Trebuie să știți: nimeni nu ne „editează” ideile și materialele publicate. Suntem oameni liberi. Dacă îți place și dorești să citești și în continuare materiale pe R3media, contribuie și tu printr-o donație, oricât de mică. Împreună, putem reuși multe.

Mulțumim!

Redacția R3media

Dacă dorești să fii alături de noi, urmărește-ne pe Google News, Telegram, Facebook sau Twitter. Sau poți să te abonezi, gratuit, la Newsletter.

Înscrie-te la newsletterul R3Media

Te rog așteaptă puțin

Mulțumim! Bine-ai venit în comunitatea noastră

11 COMENTARII

 1. Punctele 9 și 10 de acum se vor îndulci și vor deveni în doar câțiva ani punctele 7 și 8 de pe următoarea listă. Și tot așa. Acum mulți ani nici n-ar fi existat. Conservatorismul nu conservă ce a fost, ci ceea ce e. Iar ceea ce e, e veșnic în schimbare, dictat mereu de ceilalți care nu se cramponează de bunul simț și rațiunile sofisticate la care tot apelează, impotenți, ei. Urmând ca, inevitabil, tot să accepte compromisul.
  Suntem acum în punctul în care începem să diluăm ideea de rasă. Avem deja și conservatori gay, deci cât de curând vom dilua și sexualitatea, că măcar nu sunt trans sau pedofili (încă). Ce contează e să fim la grămadă, nu musai omogeni. Biologia e, în fond, un construct social. Să punem neamuri claie peste grămadă, să ne mândrim cât de bine ne tratăm noi multele minorități, căci ceilalți sunt adevărații rasiști, apoi în timp să ne amestecăm între noi până ne-om pierdem chipul ca neam propriu. Creștini să fim, chit că Dumnezeu ne-a făcut aparte și poate nici nu ne-o mai recunoaște.

  Nu avem nimic de învățat de la conservatorismul marilor imperii. Lupta lor e pierdută deja. De la americani la rusnaci, nu-s decât carne de tun în scopuri politico-economice. În istorie e strânsă legătura dintre decăderea marilor imperii și diluarea lor etnică. Mult mai interesant de consultat ar fi pricipiile de organizare ale grupurilor de tip Amish și menoniții, au un spor natural fantastic și chiar par să conserve ce-i al lor.

 2. Sunà ca o declarație a protestanților colonialişti care tolereazà barbarii cuceriți. De la Budapesta şi panà in China o asemenea declarație este umilitoare.

 3. Cand toate pareau bune si la locul lor, exact in final autorii arata de ce sunt conservatori si nu nationalisti: punctele 9 – imigratia si punctul 10 – problema rasei. Aici o dau in bara rau de tot, adoptand poate fara sa isi dea seama idei progresiste si adoptand un ton asa de corect politic incat aceste doua puncte ar putea fi preluate fara probleme de DCnews. Cum nu conteaza rasa? Daca spunem Europa alb-crestina inseamna ca sunt in eroare? E totuna pentru autorii Declaratiei daca Europa si SUA sunt populate de indivizi si familii de rasa asiatica si africana? Ia la punctul 9, al imigratiei, poate autorii au devenit brusc intunecati la minte de duhul diplomatiei, vorbind de viitoare politici “mai echilibrate, mai productive și mai incluzive” (!). Curat limbaj de fag neo-marxist! Conservatorii ne-au obisnuit sa ne demonstreze mereu ca sunt cu adevarat caldiceii din Apocalipsa (“pentru ca nu ai fost nici cald nici rece, te voi arunca din gura mea”).

   • Dar Neamul conteaza. Ca tot de la Dumnezeu sunt Neamurile. Sfintii NOSTRI din calendar (si nu numai) sunt de rasa alba caucaziana. Asta e adevarul.

    • Sfintii din calendarul ortodox sunt de mai multe rase. Sfinții noștri, ortodocși. Dacă dvs aveți o altă categorisire a sfinților e problema dvs. Da, e adevărat că neamul contează. Dar neamul este una, rasa este alta. Pentru mine nu există rase, ci doar oameni din diferite neamuri.

     • Neamul nostru, vrem nu vrem, este de rasa alba. Nu am nici o clasificare a Sfintilor, este tendentios raspunsul dvs. Spun doar un fapt logic si de necontestat: printre altele, in contextul interventiei mele, ca Sfintii nostri, ai românilor, sunt (si) de rasa alba pentru ca au facut si fac pate din neamul românesc. Nu putem asimila negri sau arabi si sa admitem ca peste zeci de ani neamul românesc sa fie format pe baze multiculturaliste. Daca nu stiti, cea mai ampla campanie nationalista din ultimii ani, care a avut darul chiar sa uneasca atatea grupari alminteri cu principii diverse si chiar antagonice (vezi “dacii” vs “legionarii”), a fost cea din iarna anului 2018 – impotriva pactului Global de Migratie. Pot sa spun ca eu si camarazii de la Noua Dreapta am fost factorul declansator al campaniei. Si au fost si bannere cu mesaje rasiste, s-o spun fara echivoc – absolut normale avand in vedere scopul campaniei. Ca imigratia care se doreste a ne fi bagata pe gat e in exclusivitate din zona Africa-Orientul Apropiat. Unde, asa sunt oamenii care s-au nascut acolo, majoritari de rasa neagra si araba. Rasa nu conteaza, da, …daca fiecare sta unde i-a harazit Dumnezeu locul. Pe de alta parte, la ce se intampla in prezent (de fapt de ani buni) in Africa de Sud, arata ca rasa conteaza chiar foarte mult.

   • Dar există “Terra Siculorum” sau cum își zic ei “Szekelyfiold” cu stiag și imn și constituție și oameni și case și etc. Și au existat înaintea României sau a ideii de stat românesc.
    Vezi tu, aici nu înțelegi că România este statul imperialist care a subjugat popoare mai slabe, iar biserica cultului majoritar este instituția care a deținut cei mai mulți sclavi din Europa. În schimb poți să fi mândru de vesta țărănească de pe tine și că ai colaborat împotriva hakerilor ruși.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

[gs-fb-comments]

Articole populaR3 în ultimele 24 h

Articole R3laționate

IMPORTANT

O chemaR3 la susținere

Dragi prieteni, după patru luni de pauză, revenim la voi pentru a sprijini efortul nostru. Dacă doriți să ne ajutați luna aceasta, o puteți face...