sâmbătă, mai 18, 2024
ACTUALITATEVinerea Mare | Cea mai neagră zi din istorie: răstignirea Mântuitorului /...

Vinerea Mare | Cea mai neagră zi din istorie: răstignirea Mântuitorului / Patimile lui Hristos de Mel Gibson, film integral

Conform Sinaxarului în Sfânta și Marea Vineri din Postul Paștilor se prăznuiesc sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Seara se săvârșește slujba Prohodului. Sfântul Epitaf – care reprezintă în această zi trupul Mântuitorului, trupul mort care este pregătit de ucenicii apropiați împreună cu femeile mironosițe pentru a fi îngropat – rămâne spre închinare în mijlocul bisericii până la sfârșitul slujbei Deniei Prohodului, oficiată în cursul serii zilei de astăzi. În cadrul Deniei Prohodului, preoții și credincioșii vor purta în procesiune Sfântul Epitaf, în jurul bisericii, actualizând evenimentul înmormântării Domnului Nostru Iisus Hristos, după care este dus în Sfântul Altar, fiind așezat pe Sfânta Masă unde rămâne în toată perioada pascală până în ajunul sărbătorii Înălțării Domnului când va fi așezat la locul său în biserică.

Răstingnirea are loc în  Vinerea Paştilor pentru iudei, moment în care evreii sărbătoresc eliberarea din robia egipteană. Răstignirea pe cruce, semn ce va deveni ulterior principalul simbol al creștinismului, era practicată în epocă de către romani.

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Dacă Dumnezeu nu ar exista de G.K. Chesterton vei contribui la susținerea libertății ideilor și implicit, a siteului R3media.

Crucificarea lui Iisus, pedeapsă aplicată de autoritatea romană, a fost ”judecată” de Pilat din Pont, guvernatorul de atunci al provinciei romane Iudeea. Cel care primea pedeapsa capitală prin răstignire pe cruce era obligat să parcurcă drumul până la locul execuției, cu partea orizontală a crucii în spate, legată de mâini, dezbrăcat și biciuit.

Patimile Mântuitorului, biciuirea, suferințele și răstingnirea lui ”Iisus Nazarineanul, Împăratul iudeilor”, cum au scris romanii deasupra Crucii, sunt evidențiate în Sfintele Evanghelii.

Povestea răstingnirii „Mielului lui Dumnezeu”, din Vinerea Mare, în Sfânta Evanghelie după Ioan:

1. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit.

2. Şi ostaşii, împletind cunună din spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie.

3. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te, regele iudeilor! Şi-I dădeau palme.

4. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară, ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină.

5. Deci a ieşit Iisus afară, purtând cununa de spini şi mantia purpurie. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul!

6. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină.

7. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.

8. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut.

9. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns.

10. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc?

11. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are.

12. Pentru aceasta, Pilat căuta să-L elibereze; iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.

13. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreieşte Gabbata.

14. Şi era Vinerea Paştilor, cam la al şaselea ceas, şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru.

15. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul.

16. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit.

17. Şi ducându-Şi crucea, a ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţânii, care evreieşte se zice Golgota,

18. Unde L-au răstignit, şi împreună cu El pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus.

19. Iar Pilat a scris şi titlu şi l-a pus deasupra Crucii. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, Împăratul iudeilor!

20. Deci mulţi dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Şi era scris: evreieşte, latineşte şi greceşte.

21. Deci arhiereii iudeilor au zis lui Pilat: Nu scrie: Împăratul iudeilor, ci că Acela a zis: Eu sunt Împăratul iudeilor.

22. Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris.

23. După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte, şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime.

24. Deci au zis unii către alţii: Să n-o sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: “Împărţit-au hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii”. Aşadar ostaşii acestea au făcut.

25. Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena.
26. Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!

27. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.

28. După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete.

29. Şi era acolo un vas plin cu oţet; iar cei care Îl loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet, l-au dus la gura Lui.

30. Deci după ce a luat oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Şi plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul.

31. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice.

32. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el.

33. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele.

34. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.

35. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată; şi acela ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi.

36. Căci s-au făcut acestea, ca să se împlinească Scriptura: “Nu I se va zdrobi nici un os”.

37. Şi iarăşi altă Scriptură zice: “Vor privi la Acela pe care L-au împuns”.

38. După acestea Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Iisus, dar într-ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Şi Pilat i-a dat voie. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui.

39. Şi a venit şi Nicodim, cel care venise la El mai înainte noaptea, aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe.

40. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei.

41. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină, şi în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese nimeni îngropat.

42. Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo L-au pus pe Iisus, pentru că mormântul era aproape.

Despre această zi, Părintele Petroniu Tănase spunea: „Vinerea Mare este ziua poticnirilor. Poporul cel ales își pierde dreptul de intai-nascut prin nelucrare si necredința fata de Dumnezeu; Iuda, din ucenic si hărăzit împărăției, moștenește iadul pentru iubirea de arginti; Petru, ucenicul, se leapădă de învățătorul dintr-o nesocotita încredere in sine si numai cu amare lacrimi isi va putea spăla greșeala; păcătoasa cea desfrânata devine mironosiță si toata lumea va vorbi de umilința si căința ei, iar tâlharul cel ucigaș, intra primul in Rai, prin smerenie si credință.

Toate aceste răsturnări ne umplu de cutremur si de nădejde totodată. Faptele noastre, deși trebuitoare si de mult folos, nu sunt îndestulătoare pentru mântuire. Daca ar fi fost, nu mai era nevoie de venirea si pătimirea lui Hristos. Dar lumea nu s-a putut mântui fără El. Păcatul este o rana adâncă, nevindecabila; numai Dumnezeu putea s-o vindece si numai „prin rana Lui noi toți ne-am vindecat”. Dar omul trebuie sa-si recunoască măsura neputinței sale si cu inima smerita sa se atârne cu credința tare de Hristos, știind ca numai de la El vine izbăvirea: „Pomenește-mă Doamne…” si va auzi ca tâlharul – „Astăzi vei fi cu Mine in rai!”.

CITEȘTE MAI MULT

PARTENERI

Loading RSS Feed

Loading RSS Feed

 

3 COMENTARII

  1. e adevarat ca pilat l-a rastignit, dar sa nu ne prefacem ca nu stim la ale cui presiuni, si sa ignoram Evanghelia.
    Macar romanii erau pagani, pe cand poporul ales stia scripturile, prorociile si avea credinta cea dreapta la vremea aceea, plus ca vazusera minunile, invierile, marturia lui Ioan, deci stiau foarte bine ce fac.Ca dovada raspunsul lui Iisus catre pilat: cei ce m-au trimis la tine mai mare pacat au.
    Sa nu uitam ca azi crestinii ortodocsi sunt in locul evreilor de atunci, nu mai aducem nicio roada.. nu va fi de mirare cand ne-o vor lua inainte nepalezii, pakistanezii…

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

38,400FaniÎmi place

CELE MAI CITITE 24 h

Articole RELAȚIONATE