sâmbătă, aprilie 13, 2024
ACTUALITATEScrisoare deschisă semnată de peste 300 de profesori și cercetători, adresată Ligiei...

Scrisoare deschisă semnată de peste 300 de profesori și cercetători, adresată Ligiei Deca: Urmăriți transformarea viitorilor cetățeni în indivizi opaci, ca o masă de votanți amorfă și docilă la nivel civic?

Peste 300 de profesori, profesori universitari, cercetători au semnat o scrisoare deschisă adresată Ministrului Educației, Ligia Deca, pe tema disciplinelor „Logică”, „Filosofie” și „Psihologie”, în care critică posibila eliminare a acestor materii din planurile-cadru de la profilurile real și uman, clasele a IX-a și a X-a. Filosofia va fi predată în clasa a XI-a, doar ca disciplină opțională (la concurență cu Etica sau Gândirea critică)”.

Semnatarii fac referire și la eliminarea geografiei din ceste planuri cadru. Aceștia se întreabă cine sunt „experții” ministeriali care au decis așa ceva și dacă Ministerul urmărește „transformarea viitorilor cetățeni în indivizi opaci la valorile morale și sociale, incapabili de empatie față de semeni și comportându-se ca o masă de votanți amorfă și docilă la nivel civic?”.

Iată scrisoarea deschisă trimisă pe adresa redacției R3media:

Stimată Doamnă Ministru,

Ca membri ai comunității științifice care include științele socio-umane, am aflat cu o stupoare similară colegilor din Societatea de Geografie din România (care deja și-au exprimat poziția oficială într-o scrisoare deschisă intitulată Aveți ceva cu Geografia?) că unii „experți” ministeriali, a căror existență este recunoscută public de către Biroul de Presă al ME în comunicatul din data de 9 mai 2023, au „în lucru” o variantă de modificare a planului-cadru prin care Logica și Psihologia vor fi eliminate din rândul disciplinelor socio-umane de la profilurile real și uman, filiera teoretică, clasele a IX-a și a X-a, iar Filosofia va fi predată în clasa a XI-a, doar ca disciplină opțională (la concurență cu Etica sau Gândirea critică).

Pe lângă faptul că ne solidarizăm public cu poziția exprimată de colegii noștri geografi și considerăm legal și moral întemeiată solicitarea acestora de a afla atât baza legală (ordinul de ministru), cât și componența actuală a „grupurilor de lucru” („experți”) care trudesc la diferite variante de plan-cadru după principiul ghilotinării disciplinelor fundamentale, cărora nimeni până acum nu le-a pus la îndoială utilitatea în lumea democratică în care trăim,

Vă reamintim, stimată Doamnă Ministru, că:

 1. Nici o variantă de plan-cadru nu poate fi discutată fără a da dovadă de transparență totală, inclusiv cu privire la competența profesională a celor incluși în „grupurile de lucru”. În acest sens, solicităm public un răspuns la întrebarea: câți logicieni, psihologi și filosofi recunoscuți de comunitățile lor științifice există în aceste grupuri?
 1. Care este filosofia educațională urmărită de principiul pe care îl aplică cu obstinație „experții” ministeriali invizibili, anume eliminarea unor discipline cruciale pentru formarea tinerilor ce au nevoie să se perceapă ca ființe integre, cu abilități de auto-corectare logică și auto-perfecționare cognitivă, în vederea unei vieți armonioase individual și social?
 1. Nu în ultimul rând, care este scopul urmărit de Minister prin revizuirea planurilor-cadru? Urmărește Ministerul Educației, prin grupurile cvasi-secrete de „experți” care elimină din planurile-cadru nu doar Geografia, ci și Logica și Psihologia, transformarea viitorilor cetățeni în indivizi opaci la valorile morale și sociale, incapabili de empatie față de semeni și comportându-se ca o masă de votanți amorfă și docilă la nivel civic?

Cât privește includerea Filosofiei ca disciplină opțională predată în clasa a XI-a, la concurență cu discipline precum Etica și Gândirea critică, vă reamintim, stimată doamnă Ministru, că disciplina Gândire critică și drepturile copilului este disciplina cea mai „democratică” din tot Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar (Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 3.656/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. Nr. 181 bis din 3 martie 2023), putând fi predată inclusiv de absolvenți ai unor programe de licență precum „Leadership militar”, „Securitate și apărare” ori „Studii de securitate și informații” (a se vedea pagina 490 a Centralizatorului). Este oare normal ca elevii de gimnaziu și de liceu să deprindă virtuțile gândirii critice și să dobândească noțiuni despre drepturile copilului, bunăoară, sub îndrumarea unor absolvenți de studii… militare?

Nu ar trebui să ne mai mire aceste schimbări preconizate ale planurilor-cadru, din moment ce același Centralizator permite deja astăzi ca Economia și Educația antreprenorială să fie predate la liceu de absolvenți ai următoarelor programe de licență din domeniul militar, precum „Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene” sau „Conducere interarme – forțe navale” (a se vedea pagina 550 din Centralizator).

Am dori să știm dacă există măcar un stat din OCDE care prezintă o asemenea situație aberantă, în care absolvenții de științe militare predau discipline socio-umane în gimnazii și licee. Pe principiul reciprocității, vă întrebăm dacă s-ar putea concepe ca un stat NATO să aibă în vârful ierarhiei forțelor armate un filosof ori un psiholog? A dispărut oare orice brumă de competență profesională și de respect față de specialiștii dintr-un domeniu din România? Oricine poate preda orice, iar domeniile fundamentale precum Logica, Psihologia ori Filosofia pot fi eliminate sau predate de pseudo-specialiști?

Ministerul Educației poate înființa oricâte „masterate didactice” dorește și poate acorda oricâte „prime de instalare” profesorilor debutanți dacă același Minister, an de an, prin experții necunoscuți din grupurile de lucru cvasi-secrete ia în derâdere competențele științifice acumulate legal de absolvenții programelor de licență din domenii fundamentale precum Psihologie și Filosofie și elimină

aceste discipline din trunchiul comun ori le face irelevante, deschizând cariera didactică unor absolvenți din domenii aflate într-o altă arie de competență.

Aceste două modificări (dispariția unor discipline fundamentale din trunchiul comun și arbitrariul accesului absolvenților de studii de licență și master spre cariera didactică, în funcție de un Centralizator cu valoare infra-legală la elaborarea căruia nu a participat niciodată vreun psiholog, logician sau filosof) vor face ca, la termen, disciplinele socio-umane precum Logica, Psihologia și Filosofia să dispară în totalitate din educația liceală, iar constelația de virtuți, valori și abilități pe care acestea le insuflă tinerilor României să devină o imensă gaură neagră cognitiv-afectivă, înlocuită de pseudo-valori și atitudini anti-civice dăunătoare bunei funcționări democratice a statului și societății în general.

Pentru o bună educație în spiritul valorilor socio-umane, care formează mințile, sensibilizează inimile, clădesc caracterele și, mai ales, formează ființe sociale și cetățeni integrați în societate, este nevoie de consultarea reală a celor care și-au dedicat cariera științifică disciplinelor pe care „experții” ministeriali vor acum să le elimine, anume Logica, Psihologia și Filosofia.

Profesorii, cercetătorii și practicienii din domeniul Psihologiei, Filosofiei și Logicii sunt oameni care au rezultate tangibile în munca lor, posedând o competență științifică recunoscută internațional și un înalt simț moral al binelui public dovedit în activitatea zilnică. Implicarea lor în procesul de revizuire a planurilor-cadru nu este opțională, ci absolut necesară științific și justificată la nivel profesional. Amânarea sau obstrucționarea implicării lor, sub pretexte birocratice, nu este acceptabilă într-un stat democratic în care ministerele respectă articolul 31, alineatele 1) și 2) din Constituție și legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, mai ales la cele privind procesul de elaborare a planurilor-cadru din învățământul de stat.

Întrebări precum „Ce percep în legătură cu mine și cu celălalt?”, „Este corect cum gândesc?” și „Ce este omul și ce sens are viața acestuia?” nu pot fi eradicate de nici un „grup de lucru” ministerial din mințile elevilor de liceu, iar eliminarea acelor discipline fundamentale, prezente în toate sistemele educaționale din statele OCDE (care oferă răspunsuri la întrebări prezente la orice vârstă, nu doar în liceu), va inversa oricare din țintele, dezideratele, prioritățile, obiectivele și măsurile din Proiectul „România Educată”, dispuse pe „10 direcții de reformă pentru a construi o Românie rezilientă și performantă” (Raportul din 14 iulie 2021, pagina 6).

Considerăm așadar că suntem în drept să așteptăm un răspuns cu celeritate la această scrisoare deschisă și să aflăm direct de la Dumneavoastră, Doamnă Ministru, că nu susțineți și nu veți gira instituțional un plan-cadru care elimină dinadins dimensiunea introspectivă și logică a unei educații necesare în societatea actuală bazată pe cunoaștere și pe învățare pe tot parcursul vieții.

Semnături instituționale

 1. Facultatea de Filosofie a Universității din București, reprezentată de Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, Decan
 2. Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei al Universității din București, reprezentat de conf. univ. dr. Cristian Iftode
 3. Departamentul de Filosofie Teoretică al Universității din București, reprezentat de prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 4. Departamentul de Filosofie al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, reprezentat de prof.univ. dr. Ion Copoeru
 5. Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, reprezentat de prof.univ. dr. Alexander Baumgarten
 6. Departamentul de Filosofie în limba maghiară al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, reprezentat de conf. univ. dr. Demeter M. Attila
 7. Departamentul de Filosofie al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, reprezentat de prof. univ. dr. Petru Bejan
 8. Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, reprezentat de Acad. Mircea Dumitru

Semnături individuale (profesori și cercetători – numele și poziția profesională)

 1. Acad. Mircea Dumitru, Vicepreședinte al Academiei Române, profesor de logică la Universitatea din București, Președintele secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române, Directorul Institutului de Filosofie și Psihologie al Academiei Române “Constantin Rădulescu-Motru”
 2. Acad. prof. univ. dr. Ilie Pârvu (Academia Română & Universitatea din București)
 3. Prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, membru corespondent al Academiei Române
 4. Radu J. Bogdan, profesor de filosofie și științe cognitive, emerit, Tulane University, New Orleans, USA
 5. CS II dr. habil. Marius Augustin Draghici, Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române “Constantin Radulescu-Motru”
 6. Iliuță Aura Salomeea, profesoară de psihologie la Liceul Teoretic “Traian”, București și la Liceul Tehnologic “C. Nenițescu”, București.
 7. Conf.univ.dr. Claudiu Mesaroș, Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest
 8. CS I dr. Eugen Huzum, Director al Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași
 9. CS I dr. Bogdan Olaru, Colectivul de Filosofie și Logică, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași
 10. Prof.univ.dr. Florin Lobonț, Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării și Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, Universitatea de Vest din Timișoara
 11. Prof. univ. dr. / CS I Viorel Vizureanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București / Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române „Constantin Radulescu-Motru”
 12. Prof. dr. George Hălărescu, Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”, București .
 13. Prof. Ioana Ciovârnache, Colegiul Național “George Barițiu”, Cluj-Napoca
 14. Prof. Pop Amalia, Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Cluj Napoca
 15. Prof. Fedeleș Mircea, Col. Ec. “Costin C. Kiriţescu”, București
 16. Prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 17. Conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 18. Prof. Marcela Elena Ilies, Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu”, Lugoj
 19. Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov, Departamentul de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 20. Profesor Bortos-Rosca Ana ,,Liceul Tehnologic Jimbolia”
 21. Lect. univ. dr. Constantin Vică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 22. Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 23. Prof. Gelu Stancu, Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc”, București
 24. Prof. Mihai Laurențiu Fuiorea, Liceul Tehnologic “Theodor Pallady”, București
 25. Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 26. Prof. Cosmin Nicolae Gheorghe, Liceul Tehnologic Valeriu Braniște, Lugoj
 27. Lect. univ. dr. Raluca Oancea, Universitatea Națională de Arte, București
 28. Asist. univ. dr. Alexandru Dragomir, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 29. CS I dr. Marius Dobre, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, București
 30. Prof. Mihaela Constantin, Liceul Teoretic “Traian”, București
 31. Prof. Nedelcu Doina, C.N. Matei Basarab
 32. Conf. univ. Adrian Niță, Institutul de Filosofie; Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava
 33. Prof. Constantinescu Mariana Cristina , Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” București
 34. Prof. Morariu Radu, Colegiul Național “Ion Luca Caragiale”, Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” din București
 35. Prof. Goruneanu Grațiela, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, București
 36. Conf. univ. Eugenia Bogatu, afiliat la Facultatea de Filosofie, Universitatea București.
 37. Prof. Maria Popescu, Colegiul Național ,, Matei Basarab”, București
 38. Prof. dr. Cristina Ştefan, Colegiul Naţional “Spiru Haret”, București
 39. Prof. Elena Teburzucă, Liceul Teoretic Creștin Pro Deo, Cluj-Napoca
 40. Prof. Gheorghiu Ana, Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I”, București
 41. Prof.dr. Florica Dumitrescu, Liceul Teoretic “Ion Barbu”, București
 42. CS III dr. Nora Grigore, Institutul de Filosofie și Psihologie, Academia Română
 43. Prof. George Mihalache, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”, București
 44. Prof. Dr. Dragoi Ioan, Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu”, București
 45. Prof. Adrian-Gabriel Horvat, Colegiul Național Matei Basarab, București, Inspector școlar socio-umane
 46. Prof. Inocan Mihaela- Colegiul Național “Spiru Haret” , București
 47. Prof. Rodideal Anda Anca, Școala Gimnaziala nr. 71, București, Director, Prof. Consilier Școlar
 48. Prof. Sora Adriana-Nicoleta, Colegiul Național “Spiru Haret”& Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, București
 49. Prof. Finichiu Roxana, Colegiul Economic Virgil Madgearu, București, sector 1
 50. Prof. Badea Liliana Andreea, Școala Gimnazială “Alexandru Costescu” București, profesor Educației Socială.
 51. Prof. Niculae Daniela, Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, București, sect.1
 52. Cîrtog Cristinela-Victoria, profesor științe socio-umane, Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”, sector 6 București
 53. Capatinescu Mihai, profesor de economie și educație antreprenoriala, Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj
 54. Prof. univ. dr. Mihaela Pop, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 55. Prof. științe socio-umane Gabriela Popescu, grad didactic I, Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu”, București, sector 2, metodist ISMB
 56. Prof. Anton Cătălina, Economie, grad didactic I, Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, București, metodist ISMB
 57. Prof. Rădulescu Robert, Liceul Teoretic „Traian”, București
 58. Prof. Cătălin Mocanu, Școala Gimnazială “Anghel Saligny” Focșani
 59. Prof. Cătălin Ungureanu, Colegiul Național “Grigore Moisil” București
 60. prof. Barbu Anda, Colegiul Național “Ion Creangă”, București
 61. Prof. dr. Petrancu Adelaida, Colegiul Economic ,,Viilor”, București, metodist ISMB
 62. Prof Luiza Crivat, Colegiul Național “Iulia Hașdeu”, București
 63. Prof. dr. Petrancu Adelaida, Colegiul Economic ,,Viilor”, București, metodist ISMB
 64. Iliescu Luminița, Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Panciu
 65. Boicu Ana Maria, profesor, Colegiul Național Al.I.Cuza, Focșani
 66. Bărculescu Marilena, profesor de discipline socio-umane la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” Focșani, Grad didactic I
 67. Gabriela Obodariu, profesor Colegiul Național Al.I.Cuza Focșani
 68. Prof. socio-umane, Maria-Alexandrina Giurgiu, Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca
 69. Prof. Cimpeanu Elena Maria, Colegiul Național Școala Centrală, București
 70. Prof Ionescu Cecilia- Colegiul Național Iulia Hașdeu, București
 71. Prof Conon Cornelia -Colegiul de Arhitectura N. Socolescu, București
 72. Prof Ungureanu Georgiana, Colegiul Național Iulia Hașdeu, București
 73. Lect. univ. dr. Daniel Nica, etician, FJSC, Universitatea din București
 74. Prof. Florea Robert
 75. Prof. Marcus-Gunie Ana-Lucia
 76. Prof. Niculina Filat – Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din București
 77. Prof. Sandu Zamfirescu – Școala Gimnazială Nr. 32, București
 78. Prof. Ioan Mihaela, Școala Gimnazială Cârligele, Vrancea
 79. Prof. Cristea Dorin, Colegiul Economic Focșani, Vrancea
 80. Prof. Nicodei Cezarina, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani, jud. Vrancea
 81. Prof. Antonache Mihaela, Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” Focșani ,Vrancea
 82. Prof. Fioșoiu Alexandru, Liceul Teoretic „Jean Monnet”, București
 83. Prof. Bacău Mihaela, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Focșani, jud. Vrancea
 84. Prof. Boiangiu Adelina Ioana, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau si Școala nr.280 – București
 85. Prof. Dumitrel Toma, Liceul „Danubius”, Călărași
 86. Mona Mamulea, cercetător științific, Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române
 87. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Clitan, Departamentul de Filosofie si Științe ale comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara
 88. Prof. Ionela Maria Vasian, profesor de științe socio-umane și Limba și literatura romană , Tîrgu Mureș
 89. Prof. psihologie, Petruta Crăciun, Liceul “D.Hurmuzescu”, București
 90. Profesor Budu Nicoleta Laura, Liceul Agricol ,,Sandu Aldea”, Călărași.
 91. Profesor Zaharia Alexandru – DSU- Psihologie, Colegiul Național “Mihai Eminescu” București, sect. 4
 92. Prof. Horațiu Pepine, Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din București
 93. Prof. dr. Dan Sisermann prof. de logică și filosofie la Liceul Tehnologic„ Alexandru Borza” Cluj, Liceul „Vlădeasa” Huedin, Liceul Tehnic „Augustin Maior” Cluj și Liceul de Arte „Romulus Ladea” Cluj.
 94. Prof. dr. Liviu Neagoe, Colegiul Național “C. Negri” Tg-Ocna, jud. Bacău
 95. Lilian CIACHIR, Coordonator Catedra UNESCO pentru Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 96. Prof. Dincă Mihaela Diana – Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Oltenița
 97. Prof. Brezae Niculae – Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Oltenița
 98. Profesor psiholog / consilier școlar Soare Iulia – C.J.R.A.E. Vrancea
 99. Prof. socio-umane, Oana Cătălina Bucur, grad I, catedra de Filosofie, Logica si argumentare, Liceul Energetic Constanța
 100. Prof. Ana Durac – Liceul Tehnologic Special “Beethoven”, Craiova;
 101. Prof consilier școlar, Neacșu Ioana – Cjrae Călărași /Liceul Tehnologic nr Fundulea;
 102. prof. dr. Sylvia Crețu, L.P.S. ”Mircea Eliade”
 103. Prof. Ceoroianu Raluca Ana Maria. Liceul Teoretic ,,M. Sadoveanu”, sector 2, București Prof.socio-umane
 104. Bodârlău Florentina, Liceul Tehnologic nr.1,Fundulea, jud.Călărași
 105. Camelia Popa, C. S. I Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu Motru”.
 106. Prof. Consilier școlar, Maria Eugenia- CMBRAE- Liceul cu program sportiv „ Mircea Eliade”, București, sector 6
 107. Prof. Iancu Florentina – Liceul cu program sportiv” Mircea Eliade”, București,
 108. Prof. Chiran Irinel Ioana – Colegiul Național Iulia Hașdeu, București
 109. Lect. univ. dr. Raluca Paraschiv, Universitatea Națională de Arte, București
 110. Prof. Olimpia VIDAN , CNADL , sector 4 București
 111. Prof. dr. Gabriel Dinu, Colegiul Național „Iulia Hașdeu”, București, (profesor la disciplinele „filosofie” si „logica”) ;
 112. C.S. dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași, Colectivul de Psihologie și Științe ale Educației
 113. Bogdan Ionescu, cercetător științific, Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române
 114. Mihai Chelaru, Colegiul Național Ferdinand I, Bacău, profesor de științe socio – umane și doctor în psihologie.
 115. CS Ovidiu G. Grama, Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române
 116. CS III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași, Colectivul de Psihologie și Științe ale Educației
 117. CS III dr. Liviu-Adrian Magurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași, Colectivul de Psihologie și Științe ale Educației
 118. Rad Mihaela Sorina, Colegiul Național Unirea Târgu Mureș, profesor de logica și filosofie.
 119. Stan Elena, profesor Colegiul Tehnologic V. Harnaj
 120. Asist. univ. dr. Mihail-Valentin Cernea, Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane, ASE.
 121. Asist. univ. dr. Radu Uszkai, Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane, ASE.
 122. Asist. univ. dr. Cristina Voinea, Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE.
 123. Prof.univ.dr. Florea Lucaci, Școala Doctorală de Filosofie, Universitatea de Vest din Timișoara.
 124. Asist. univ. dr. Toni Gibea, Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane, ASE.
 125. CS I dr. Claudiu Baciu, Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei 140.Române „Constantin Rădulescu-Motru”
 126. Canae Adrian, profesor Colegiul Național „Unirea” Focșani
 127. Nidelea Cornelia, profesor de socio-umane, gradul II, Giurgiu
 128. Dumbravă Niura, profesor de științe socio-umane, gradul I, Colegiul Național Pedagogic “Mihai Eminescu” Tg.Mureș
 129. Prof. Ileana Luiza Pârlea, Colegiul Național,, Iulia Hașdeu “, București
 130. Diaconu Ionela, prof. consilier școlar C.J.R.A.E Olt, punct de lucru Liceul Tehnologic ,,Danubius”, Corabia, Olt, gradul I
 131. Prof. Olariu Eugenia, Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați
 132. Prof. Cojocaru Daniela, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, jud. Suceava
 133. Prof. Mihail-Petrişor Ivan, Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”, București
 134. Profesor Ionescu Silvia, Colegiul Național
 135. Prof. Roșca Ofelia Camelia/CNCV -București -CMBRAE
 136. Prof. Maria Irina Dromereschi, Liceul Tehnologic Anghel Saligny Bacău
 137. Prof. Dumitrescu Bogdan-Andrei, Liceul Teoretic ”Atlas”, București
 138. Prof.univ.dr. Ruxandra Cesereanu
 139. Prof. Ioan Caulea, Colegiul Național “Nicu Gane” Fălticeni
 140. Lect. Univ. Dr. Oana Barbu-Kleitsch, Universitatea de Vest, Timișoara.
 141. Conf. Univ. Dr. Emilian Mihailov, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.
 142. Prof. Lucian Maier, Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”, Hunedoara; Doctor în Filosofie, UBB Cluj-Napoca.
 143. Mihai Maci, lector dr., Fac. IRISPSC, Universitatea din Oradea
 144. Daniela Maci, lector dr., Fac. Științe Socio-Umane, Universitatea din Oradea
 145. Prof.univ.dr. George Bondor, Departamentul de Filosofie al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași
 146. Ionuț Mihai Popescu, lect. dr. , FTGC, UBB.
 147. Anda-Irina Sturza, profesor de filosofie la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.
 148. Monica Alexandrescu, profesor de filosofie la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.
 149. Cristina-Maria Gunea, profesor consilier școlar, CMBRAE
 150. Aida Ologu Hancer, profesor de limba română la Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”
 151. Lect. univ. dr. Maria Barabas, Universitatea Europeana “Dragan” Lugoj,
 152. Prof. Buda Claudia, profesor Socio-umane, Colegiul Național Mihai Eminescu, Baia Mare
 153. Lect. Univ. Dr. Vladimir Constantin Cretulescu, Facultatea de Istorie a Universității din București
 154. Dosa Zsolt, profesor socio umane, Tîrgu Mures
 155. Prof. Simona Frunza, Socio-umane Reghin
 156. Hrușcovschi Elena, profesor, Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret ” Focșani
 157. Elena Dragomir, prof., Scoala Iedera, Dambovita
 158. Iovan Drehe, lect. univ. dr. (UTCN-CUNBM)
 159. Ştefan-Sebastiain Maftei, conf.univ.dr., Departamentul de Filosofie, UBB Cluj-Napoca
 160. Prof. dr. Irina-Mihaela Paulescu, profesor educație socială, Lugoj.
 161. Prof. Crețu Nicoleta Laura, profesor științe socio umane, București
 162. Lect. Dr. Monica Vasileanu, Facultatea de Litere, Universitatea din București
 163. Asist. Univ. Dr. Paul Gabriel Sandu, Facultatea de Filosofie, Universitatea București
 164. Prof. Alexandru-Dan Mănatu, Liceul Teoretic „C.A Rosetti”/Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, București
 165. Prof. Corina Radu, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București
 166. Monica Solomon, Lector Univ. Dr., Bilkent University (Ankara) Facultatea de Filosofie.
 167. Mihai Popa, cs III, Institutul de Filosofie și Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru,, al Academiei Române
 168. Prof. Andreea Laura Șuhan, profesor socio-umane la Colegiul Mihai Eminescu, Bacău
 169. Prof. Iulia-Ramona Ungureanu – Colegiul Național ‘Mihai Viteazul’ și Colegiul Național ‘Iulia Hasdeu’, București
 170. Asist. univ. Andrei Mărășoiu, Facultatea de Filosofie, Universitatea București
 171. Slava Caramete, profesor socio-umane, Colegiul Național ,,Teodor Neș” Salonta, Bihor
 172. Prof. Nicoleta Bălan, Colegiul Național “Iulia Hașdeu”
 173. Prof. Cătălina Mihaela Rusu, profesor de socio-umane la Colegiul Național Iași
 174. Razvan Vedes, profesor consilier școlar, CMBRAE
 175. Mihăilescu Georgeta, profesor
 176. Prof. Harieta Tănăsoiu, Șc.51, București
 177. CSI, Ion Tănăsescu, I.F.P.A.R.
 178. Lector dr. Cristina Raț, Departamentul de Sociologie, Universitatea Babeș-Bolyai
 179. Prof. Dragoș Paul Aligică, Universitatea București
 180. Prof. Carmen Dumitrescu, Colegiul Național “Iulia Hașdeu”, București
 181. Drd. Dragoș Obreja, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București
 182. Prof. dr. Viorel Paraschiv, Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași
 183. Asistent Mihai Vacariu, FJSC, Univ București
 184. prof. Bucheru Anca, Școala Postliceala Sanitara Fundeni, București
 185. Arghire Cristiana, profesor socio-umane, Colegiul Național de Artă, “O. Băncilă”, Iași
 186. Prof. Lucian Stoian, C.N. „Gheorghe Lazăr”, L.T. „Ion Barbu”, București
 187. Prof. dr. Diosan Livia, Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
 188. Prof. dr. Diosan Alexandru, Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș
 189. Lect. univ. dr. Cristinel Trandafir, Universitatea din Craiova
 190. Prof. Ianc Ramona, Liceul de Arte “Regina Maria”, Alba Iulia
 191. Prof. Cordea Liviu, Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
 192. Profesor socio-umane, Nica Marius, Colegiul Național „Alexandru Papiu-Ilarian”, Tg. Mureș
 193. Prof. Ciulu Bogdan Colegiul Economic ” Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.
 194. Prof. Oarga Liliana Serafina Colegiul Național ” David Prodan” Cugir ,
 195. CS III dr. Gabriela Tănăsescu, ISPRI AR
 196. CS III dr. Lorena Valeria Stuparu,
 197. Perpelea Nicolae, cs.dr. Academia Română, prof. asociat Universitatea București
 198. Conf. Virgil Alexandru Iordache, Universitatea din București
 199. Prof. Ramona Săftescu-Colegiul Național,, Gh. Lazăr” Sibiu
 200. Prof.univ. dr. Neacșu Elvira-Adriana, Universitatea din Craiova
 201. Szebeni Laura Ilinca, profesor discipline socio-umane la Colegiul Național “Mihai Eminescu”, Baia Mare
 202. CS III DR. HABIL. HENRIETA ANIȘOARA ȘERBAN, INSTITUTUL DE FILOSOFIE ȘI PSIHOLOGIE „CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU” AL ACADEMIEI ROMÂNE
 203. Paula Mihai, consultant educațional.
 204. Lect. univ. dr. Adrian Costache, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai
 205. Conf. Claudiu Tufiș, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București
 206. CS III Codrin Dinu Vasiliu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași
 207. Prof. Dr. Alexe Nicolae Alin – Colegiul Național “Unirea” Turnu Măgurele
 208. Prof. dr. Cristache Liliana, profesor de științe socio-umane la Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu ”Galați
 209. Dumitrița Stoica, profesoară la Colegiul Național „Gh. Lazăr”, București
 210. Prof. Rusu Romina-Mihaela, profesor de științe socio-umane la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Galați
 211. Iancu Radiana, Profesor discipline socio-umane, jud. Olt
 212. Prof. Carmen Sideriaș, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu
 213. Mihailescu Pirvan Florinela, profesor de științe socio – umane, Colegiul Național “Unirea”, Turnu Măgurele, Jud. Teleorman
 214. Prof.ec. Mihăescu Mihai Valentin, Colegiul Național “Alexandru Odobescu” Pitești
 215. Prof. dr. Gr. I Trif-Boia Horațiu Marius, discipline Socio-umane, Liceul Teoretic „Victor Babeș”, Cluj-Napoca
 216. Lect. dr. Radu Cristian, UBB Cluj
 217. Lect. univ. dr. Trif-Boia Elena Andreea, Didactica Istoriei, Facultatea de Psihologie, UBB Cluj
 218. Prof. Găvan Elena, Colegiul Național ”Spiru Haret”, Târgu Jiu
 219. Erwin Kessler, CS, Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române „Constantin Rădulescu-Motru”
 220. Prof. Pavalasc Dorina, Liceul Angela Avramut, Liceul Teoretic „Mircea Eliade“ Galați.
 221. Daniel Rusu, profesor de filosofie, Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Humorului
 222. Ana Maria Rusu, profesor de filosofie, Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Humorului
 223. Voinescu Ovidiu-Marius, profesor de științe socio-umane, Colegiul “Ștefan Odobleja” Craiova
 224. Lect. univ. dr. Mihai Rusu, Logică, Argumentare, Gândire critică, Departamentul de Filosofie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 225. PROF.DR. Luminita Corbu, COLEGIUL NAȚIONAL NICU GANE FĂLTICENI
 226. Conf. univ. dr. Alexandru Rădulescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Missouri, USA
 227. Sindila Gabriel Sandu, profesor de științe socio-umane, Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria și Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Roșiorii de Vede
 228. Sergiu Anastasescu, profesor de științe socio-umane, pensionar.
 229. Prof. Oprița Ioana, Colegiul Național “Lucian Blaga”, Sebeș, Alba
 230. Prof. Lavinia Vișan, Filosofie și logica, Liceul Teoretic “Petru Cercel ” Târgoviște, Dâmbovița
 231. Conf.univ.dr. Ciprian Mihali, Departamentul de Filosofie, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 232. Prof.univ.dr. Laurențiu Staicu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 233. Conf. univ. dr. Cristian Moisuc, Departamentul de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza – Iași
 234. Prof. univ. dr. Viorel Cernica, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 235. Prof. Doru Căstăian, Liceul de Arte “Dimitrie Cuclin” Galați, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi.
 236. Prof. Niță Laura Nicoleta, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni.
 237. Balan Doina, profesor de logică, filosofie, psihologie, doctor în filosofie, Iași
 238. Prof. Univ. Dr. Ecaterina Bulea Bronckart, Facultatea de psihologie și științele educației, Universitatea din Geneva.
 239. Constantin C. Brîncuș, cercetător, Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române/ Universitatea din București
 240. Victor Emanuel Gica, cercetător, Institutul de Croitoriu Laura Filosofie și Psihologie al Academiei Române
 241. Pomarleanu Iuliana Maria, Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgoviște
 242. Prof. Ungureanu Andreea-Constantina, Colegiul “Vasile Lovinescu”, Fălticeni
 243. Tăutu Petruța Roxana, Liceul Tehnologic “Udrea Băleanu”, Băleni
 244. Prof. Butnariu Nicolae, C.T. „Mihai Băcescu”- Fălticeni
 245. Mironiuc Petruța, profesor de filosofie, Colegiul “Alexandru cel Bun”, Gura Humorului
 246. Prof. Camelia Nenu, profesor istorie- filosofie, Liceul Teoretic “EMIL RACOVITA” GALATI.
 247. Mironiuc Adriana, profesor de filosofie, Colegiul “Lațcu Vodă” Siret
 248. Prof. univ. dr. Bogdan Popoveniuc, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
 249. Băloi Florin-Marius, profesor de discipline socio-umane(filosofie, sociologie, educație socială, logică, argumentare și comunicare) la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, Craiova
 250. Șteți Alexandra Florentina, student doctorand, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de istorie și filosofie, specializarea filosofie.
 251. Marian Valentin – profesor Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
 252. Prof. Bratescu Mihaela, profesor psihologie si sociologie la Colegiul Național “Ion Creangă”
 253. Prof. dr. Maria Michiduță – Colegiul Național ”Carol I”, Craiova
 254. Prof. Raluca Ghencioiu, Colegiul Național “Carol I”, Craiova
 255. Prof. Mircea-Florian Ruicu, Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi”, Craiova
 256. Dr. E.Vieru Conta, C.d.a.UNMB
 257. Prof. Florescu Emanuel, Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși “, Craiova.
 258. Prof. Croitoriu Laura, profesor socio-umane, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” Tulcea
 259. Kovács István, profesor socio-umane, Liceul Tehnologic ”Domokos Kázmér” Sovata
 260. Florea Amalia, profesor socio-umane, Liceul Teoretic “Henri Coandă”, Craiova
 261. Ionel Cioară, Lect. Univ. Dr. Universitatea din Oradea
 262. Conf. univ. dr. Gelu Sabău, Facultatea de Jurnalism, Universitatea „Hyperion” din București
 263. Dr. Călin Șabac, comunicare şi management cultural, București
 264. Simona Frunza, profesor de științe socio-umane la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din Reghin
 265. Prof. drd. Mihaela Nestor-Penoy, Director Pedagogic al școlii de limbi străine “STUDIUS” din București.
 266. Conf. univ. dr. Alexandru Volacu, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București
 267. Dr. Cora Saurer Chioreanu, UBB, PEKO board member MIDUCA AG, Switzerland.
 268. Prof. Loredana Baltazar, Colegiul Național de Arte “Dinu Lipatti”, București
 269. Mihailescu Pirvan Florinela, profesor de științe socio – umane, Colegiul Național “Unirea“, Turnu Măgurele , Jud. Teleorman
 270. Prof.ec. Mihăescu Mihai Valentin, Colegiul Național “Alexandru Odobescu” Pitești
 271. Prof. dr. gr. I Trif-Boia Horațiu Marius, discipline Socio-umane, Liceul Teoretic „Victor Babeș”, Cluj-Napoca
 272. Lect. dr. Radu Cristian, UBB Cluj
 273. Lect. univ. dr. Trif-Boia Elena Andreea, Didactica Istoriei, Facultatea de Psihologie, UBB Cluj
 274. Prof. Găvan Elena, Colegiul Național ”Spiru Haret”, Târgu Jiu
 275. Erwin Kessler, CS, Institutul de Filosofie și Psihologie a Academiei Române „Constantin Rădulescu-Motru”
 276. Prof. Stan Simona Liliana, Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Aurora” Reșița
 277. Prof. Furtună Paula, Liceul Teoretic “Constantin Noica”, Alexandria, jud. Teleorman
 278. Lect. dr Adrian Briciu, Universitatea de Vest, Timișoara
 279. Lect. dr. Lorin Ghiman, Departamentul Discipline Teoretice, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca
 280. Prof. drd. Daniel Milencovici, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară, Universitatea de Vest din Timișoara.
 281. Murariu Cristina, CN CD Loga Caransebeș
 282. Asist. univ. dr. Mihai Hîncu, Departamentul de Științe Politice și Comunicare, Universitatea Valahia, Târgoviște.
 283. Prof. Putnic Gherghina – Maria, Liceul Tehnologic “Clisura Dunării” Moldova – Nouă
 284. Dr. Adrian Boeru, pensionar ,fost prof. de filosofie și estetică la Academia Națională de Artă, fac. de Istoria și Teoria artei
 285. Ștefan Boncu, conf. dr., decan, Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
 286. Prof. univ. emerit dr. Laurențiu Șoitu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 287. Marișescu Ramona Anișoara, profesor la Liceul Tehnologic Clisura Dunării din Moldova Nouă
 288. Bîrțan Daniela, profesor la Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe “, Craiova
 289. Marioara Daqui-Herrera, profesor discipline socio-umane, Colegiul Național ”Carol I”, Craiova
 290. Maria Michiduță, profesor discipline socio-umane, Colegiul Național ”Carol I”, Craiova
 291. Raluca Ghencioiu, profesor discipline socio-umane, Colegiul Național ”Carol I”, Craiova
 292. Alois Gherguț, prof.dr.habil., director al Departamentului de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
 293. Crina Savu, profesor de discipline socio-umane la Colegiul Național de Informatica ,,Tudor Vianu”, București
 294. Radu Ciobanu, profesor de Filosofie și Logică, argumentare și comunicare la Colegiul Național “A.T. Laurian” Botoșani
 295. Cazacu Cristina Silvia, profesor discipline socio-umane, Colegiul Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria
 296. Prof. dr. Varga Ecaterina, profesor discipline socio-umane, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara
 297. Prof. dr. Hîrjoi Cristian, profesor discipline Socio-umane, Liceul Teoretic Buziaș, Liceul Teoretic David Voniga Giroc
 298. Prof. Savu Elena, profesor limba latină, Liceul Teoretic Traian, București.
 299. Prof. dr. ing. Dumitru Olaru, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași
 300. Boamba Călin Leon, profesor de discipline socio-umane la Colegiul Național Vasile Alecsandri Bacău .
 301. Prof.dr. Constantin Nicolaescu, CEBM Resita
 302. Prof. Zablatoschi Raluca, profesor de discipline socio-umane la Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Timișoara
 303. Prof. Gaură Maria, profesor de discipline socio-umane , Colegiul Economic ,,George Barițiu”, Sibiu
 304. Prof. Gabriela Tismanar socio-umane Liceul Bănățean Oțelu Roșu
 305. Prof. Decu Marilena, prof. discipline socio-umane, Colegiul Național ,,Barbu Știrbei,, Călărași
 306. Sanda Corina Olimpia, LTVMR & CNA /RDV, TR
 307. Igor Antip, cineast, jurnalist, producător TV.3
 308. Grancea Iudith Rita, Prof. Educație socială, SC. Gimnazială Nr. 30 Timișoara
 309. Prof. Jigăilă Marilena, prof. științe socio-umane, Liceul Tehnologic de Servicii ”Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești
 310. Gabriel Sandoiu, profesor (pensionat) de Logica si Filosofie, Bucuresti
 311. Silviu Velica, prof. la Liceul Româno-Finlandez, București
 312. Vișan-Dobre Gica, profesor discipline socio-umane, Liceul Teoretic ”Marin Preda”, Turnu Măgurele
 313. Conf. univ. dr. Mih Codruța-Alina, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 314. Prof. Delia Florea, Mangalia
 315. Prof. univ. dr. Ioan Biriș, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
 316. Loredana-Gabriela Brehar, profesor discipline  socio-umane, Liceul Auto “Traian Vuia” Tg-Jiu
 317. conf. dr. Mih Viorel, Departamentul de Psihologie, Universitatea Babeș-Bolyai
 318. Maria Corina Macsim, prof. discipline socio-umane, Botoșani
 319. Adriana Postelnicu, profesor, Colegiul Național ,,Mihail Kogălniceanu”, Galați
 320. Turcescu Alina Elena, profesor socio-umane Colegiul Național “Ion C. Brătianu”, Pitești
 321. Lector Dr. Andrei Simionescu-Panait, DFCD-SSU, Universitatea Politehnica din Bucuresti
 322. Prof. Veronica Țigănuș, Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu”, Galați
 323. Drăgoi Doina, profesor socio-umane, Liceul Tehnologic Virgil Madgearu, Rosiori de Vede
 324. Raul-Octavian Brehar, profesor discipline socio-umane, Liceul Teoretic Novaci, Gorj

CITEȘTE MAI MULT

PARTENERI

Loading RSS Feed

Loading RSS Feed

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

38,400FaniÎmi place

CELE MAI CITITE 24 h

Articole RELAȚIONATE