Recenzie de carte: „Timpuri virale”, o carte „rea”

2

Scriitorul și jurnalistul Ioan Viștea a realizat o recenzie a volumului „Timpuri virale. Gânduri pe contrasens”, scris de către Alexandru Petria, pe care o redăm integral:

„Scriitorul Alexandru Petria este dintre puținii intelectuali ai țării care, cu constanță și acuitate a observației, în beneficiul căutării adevărului de dincolo de perdeaua de fum a dezinformărilor manipulatoare, a pledat împotriva comodităților și lenei de a gîndi cu propriul cap a receptorilor, actanți ai realității imediate. A făcut-o în ultimul an, cu obstinație, pe rețelele de socializare, iar cartea de față, un fel de sic cogito, adună între coperțile ei parte din opiniile și luările de poziție aflate în răspăr, în contrasens cu stereotipiile propagandei oficiale, instituționalizate.

Atent la derapajele sistemice de ordin moral și ideologic prin care omenirea, la scară globală, pare mai ticăloșită ca oricînd, dotat cu un seismograf ultrasensibil, capabil să identifice traume sociale în contexte politice, Petria, aprig polemist, face, cu o lamă de bisturiu ascunsă în peniță, o radiografie a stării lumii contemporane, aflată în pragul alienării și înstrăinării de sine, acolo unde curajul, inițiativa personală și asumarea riscurilor tind să fie trecute la index, minimalizate ori uitate, deși au constituit motoare ale devenirii societății omenești.,

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Cultura noastră: ce a mai rămas din ea, de Theodore Dalrymple și vei contribui la susținerea siteului R3Media.

Invocarea pandemiei, a covido-prostiei și a timpului viral pe care îl trăiește omenirea, constituie doar pretextul și ocazia demantelării tarelor și viciilor de natură morală, cu consecințe economice și sociale, atent și precis identificate ca tot atîtea motive pentru care omenirea trăiește ,azi, cu sufletul la gură, momentul dramatic al unei răspîntii.

Cartea vorbește despre OMS și dictatura medicală ca mijloc de disimulare a terorii prin inducerea fricii și nesiguranței în vreme de pandemie; vorbește despre degradarea presei și răul produs de aceasta în conștiința publică, diseminînd teorii și informații contradictorii ori false; vorbește despre Europa aflată în mare cumpănă, gata-gata să-și decline identitatea și să-și renege originea creștină a civilizației sale; vorbește despre migrația scăpată de sub control și moartea multiculturalismului păgubos, la fel de păgubos ca obsesiva și ridicola corectitudine politică. Cartea se ridică împotriva consumerismului excesiv, devenit religie, ca sursă a disparităților și disipării energiilor umane, așa cum, la fel de bine articulată, este diatriba împotriva globalizării și, în antiteză, pledoaria necesară și convingătoare pentru salvgardarea suveranismului, ca mijloc de conservare a valorilor și aspirațiilor naționale, sub auspiciile pragmatismului. Nu scapă atentei observații a autorului, nici deficitul de democrație, probat de decretările stărilor de urgență și alertă, arbitrare, nici pericolul totalitarismului ”democratic, pe cale să se globalizeze și el, nici tentația dictaturii din capetele seci sau înfierbîntate ale politicienilor.

În sprijinul demersului demistificator, autorul își ia drept aliați nume sonore de scriitori, filosofi și epidemiologi, care, prin citate, mărturii, convingeri și empatii, rezonează cu galopul argumentativ în folosul aflării și prezervării adevărului și a sănătății mintale, în labirintul de meschinării, lașități, trădări și ipocrizii dintr-o lume bolnavă. Rezultatul e un tablou polifonic în care înalta ținută morală și intelectuală a referenților contrastează cu gîlceva mediatică și idiosincraziile puse la colț de autor, cu aplomb.

Radical și tranșant în opțiuni, neconcesiv cu lipsa caracterului în relațiile interumane, așa cum îl știu, deja, cititorii, în plus, asumîndu-și, după propriile-i mărturisiri, riscul de a fi ”rău”, ba chiar al naibii de ”rău”, Petria nu putea să încredințeze tiparului decît o carte ”rea”. Da, ”rea” pentru purtătorii de cuvînt ai globalismului deșănțat, ”rea” pentru răspîndacii fricii, ”rea” pentru defăimătorii de neam și țară și pariorii cu apocalipsa, ”rea”pentru inchizitorii stării de libertate, ”rea” pentru haștagiștii care fac tabula rasa cu tradiția și sentimentul de mîndrie națională, crezînd că nu datorează nimic nimănui și că lumea începe cu ei.

„Timpuri virale. Gânduri pe contrasens” este deopotrivă o carte a revoltei fățișe în fața anomiei instituționalizate, programatice și a lipsei de discernămînt, dar și o carte de deschis, larg, ochii și mintea, capabilă să trezească un benefic cutremur în conștiința firavei trestii gînditoare care este umanitatea, prea ades captivă înșelătoarelor cîntece de sirene. Oralitatea stilului și soliditatea, limpezimea argumentației ușurează lectura, captivează și incită cititorul.

„Timpuri virale. Gânduri pe contrasens” – o carte „rea”, virală și rară în peisajul scrisului românesc contemporan, probînd, cu asupra de măsură, vocația de scriitor a lui Petria, dotat, pe lîngă har și cu o înaltă conștiință umanistă”

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.