joi, mai 23, 2024
ACTUALITATEProf. Ioan-Aurel Pop spune că profesorilor universitari din SUA li se predă...

Prof. Ioan-Aurel Pop spune că profesorilor universitari din SUA li se predă că maternitatea nu mai aparține doar femeii sau să-și boteze copiii cu nume neutre, ca să n-aibă probleme când micuții își vor alege genul

Președintele Academiei Române, prof. Ioan-Aurel Pop, a povestit despre cursurile de „incluziune” pe care cadrele universitare din Statele Unite sunt obligate să le urmeze.

Conform acestuia, profesorii universitari sunt învățați despre ideologia corectitudinii politice, exemplificată prin faptul că „maternitatea nu mai aparține doar femeii” și că ar fi bine să-și boteze copiii cu nume neutre, astfel ca micuții „să nu aibă probleme când micuții își vor alege sexul”.

Prof. Pop spune că astfel de relatări, venite chiar din Statele Unite, au fost confirmate de domnia sa prin cercetări independente.

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Să nu trăim în minciună. Un manual pentru disidenții creștini, de Rod Dreher, vei contribui la susținerea libertății ideilor și implicit, a siteului R3media.

„Inclusion …

Un prieten vechi, încă profesor la o universitate americană de prestigiu, îmi spune că în instituția lui s-au introdus anumite cursuri obligatorii pentru profesori, pe lângă cele cvasi-facultative pentru studenți. Să mă explic: 70-80 de cadre didactice din departament/ facultate se strâng săptămânal într-un amfiteatru, unde li se predă o materie numită Inclusion, pe românește „Includere”. În cadrul acestor cursuri, lectori foarte bine instruiți, de regulă și foarte tineri, vin cu toată dotarea modernă necesară și țin teoria „corectitudinii politice”.

De exemplu, într-o prelegere recentă, li s-a vorbit „studenților” – unii „studenți” fiind profesori plini, în vârstă de 60-70 de ani – despre panourile de afișaj (reclamă) de pe marginea autostrăzilor și drumurilor în general, cu imagini ilustrative. Un astfel de panou uriaș arăta două mâini expresive, care țineau un nou născut; „profesorul” a teoretizat simbolul cuprins în acea reprezentare și a impus ca, dacă mâinile sunt albe, atunci pruncul este obligatoriu să fie negru sau ca, dacă mâinile sunt negre, atunci mica făptură trebuie să fie galbenă și așa mai departe.

De fapt, nu s-au folosit deloc numele culorilor, ci formulări perifrastice, fiindcă numele de „negru”, de exemplu, este „ofensiv” sau „jignitor”. S-a mai spus că mâinile respective nu trebuie unite cu un corp de femeie, deoarece maternitatea nu mai aparține doar femeii. Altădată li s-a spus (impus) să dea copiilor, nepoților și strănepoților care se vor naște nume neutre (unisex), precum Addison, Madison sau Taylor, ca să nu aibă probleme când micuții își vor alege sexul. Participanții la aceste cursuri sunt „monitorizați” foarte strict, li se face prezența și li se evaluează activitatea. Cei care vorbesc pe linia cursului sunt lăudați și promovați, cei care tac sunt mustrați și monitorizați, iar cei care ar îndrăzni să critice nu există, fiindcă ar risca darea afară din universitate. Dar toți trebuie să asculte prelegerile cu religiozitate, să-și ia o mină meditativă și foarte serioasă, să nu glumească sau să emită ironii în legătură cu acele chestiuni considerate sacre.

M-am interesat și lucrul se confirmă în mai multe universități, deși nu are aceeași intensitate și nu cuprinde aceleași forme peste tot”, a scris profesorul Ioan-Aurel Pop.

CITEȘTE MAI MULT

PARTENERI

Loading RSS Feed

Loading RSS Feed

 

2 COMENTARII

 1. Diatriba este genială, dar nu aștept la mare lucru, de la Academia Română, care a exclus academicieni de talia lui Ion Petrovici, Lucian Blaga, Rădulescu Motru și alții, cooptând membri venetici precum Alexandru Barlădeanu, sferto-docți precum Elena Ceausescu și alte zeci/sute de siniștri ”nemuritori” fără țară, fără Dumnezeu, fără coloană vertebrală. Viitorul ne rezervă multe surprize. Puterea financiară pare sa treacă în mâini asiatice. Pe Chinezi ii va interesa prea puțin istoria noastră și a întregii Europe, indiferent că este adevarata sau falsă. Oricât vor fi Chinezii de Chinezi, iar oamenii sub vremuri, cum spune Cronicarul, Adevărul va rămâne veșnic Adevăr. Fără ADEVĂR, nici Dumnezeu nu este cu putință. Evident, fără Adevăr nu este cu putință nici academie, nici universitate, nici școală, nici Homo Sapiens. FĂRĂ ADEVĂR NIMIC NU ESTE CU PUTINȚĂ! Absolut nimic.

 2. Ceea ce spune domnul academician Ioan-Aurel Pop despre înrobirea profesorilor americani în fața ideologiei ”corectitudinii politice” este adevărat. Ar fi fost însă și mai adevărat dacă ar fi adăugat că același lucru se petrece cam în toate țările ce leagănă iluzia că ar fi ”civilizate”, inclusiv, bineînțeles România, mai ales Academia Română, pe care, de o bucată de vreme, o conduce personal domnul Ion-Aurel Pop. Majoritatea intelectualilor din țările, ce se pretind ”civilizate”, formează o castă de ”robi-ideologici”, de academicieni, profesori, medici, juriști, ingineri-sclavi. SCLAVII cui?
  Aproape indiferent de specialitate, în imensa lor majoritate, intelectualii vremii noastre sunt ”cu musca pe căciulă” din chiar perspectiva ”intelectualității”, a ”normalității” lor, pur și simplu omenești!
  Ca istoric, domnul Ioan-Aurel Pop trebuie să fi înțeles că atașamentul față de ADEVĂR, căutarea, identificarea și răspândirea ADEVĂRULUI este condiția fundamentală a oricărui ”intelectual”, a oricărui OM ÎNTREG LA SPIRIT, cu atât mai mult a unuia ce se crede civilizat, profesor, academician, într-un cuvânt nu numai norocos descoperitor și depozitar al multor adevăruri, ci chiar dătător de exemple, dătător de lecții, celor mai puțin avansați într-un domeniu sau altul, mai puțin norocoși, mai puțin profesori, mai puțin examinatori, mai puțin atoateștiutori, mai puțin academicieni…
  Întrucât specialitatea (didactică) a domnului Ioan-Aurel Pop este Istoria, ne permitem să atragem atenția, distinsului academician, asupra unui lucru pe care îl știe probabil, dar pe care, din anumite motive, îl trece pe sub o sugestivă tăcere siciliană! Actuala culme a mondialei demențe social-politice, medicalo-științifice, juridico-cetățenești, idolatro-religioase, etc., dintr-o țară europeană sau alta, inclusiv din întreaga lume, se datorează, mai ales FALSEI EPIDEMII, MINCIUNĂRIEI OFICIALE, INSTAURATE CU ARMELE DE ÎNVINGĂTORIi PUȚIN MERITUOȘI, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ONOAREI OMENEȘTI, DE CĂTRE CÂȘTIGĂTORII ULTIMULUI RĂZBOI MONDIAL, CARE ȘI-AU PERMIS CELE MAI REGRETABILE, MAI GROAZNICE ȘI MAI INCALIFICABILE MINCIUNI PE SEAMA ÎNVINȘILOR LOR. Foarte pe nedrept, câștigătorii ultimului Război mondial și-au acuzat învinșii de crime pe care aceștia nu le-au comis, crime a căror existență nu a putut fi demonstrată juridicește, în fața unei instanțe internaționale neutre, demnă de acest nume. Dintre aceste crime, multe au fost comise nu de învinșii războiului ci de puțin merituoșii lor învingători, de exemplu distrugerea totală a VENEȚIEI NORDULUI (DRESDA), CARE NU ERA UN OBIECTIV MILITAR (în februarie 1945), UCIDEREA A APROXIMATIV ZECE MILIOANE DE COPII, BĂTRÂNI, FEMEI ȘI CIVILI GERMANI, TRANSFORMAREA ÎNTREGII GERMANII ÎNTR-UN MUNTE DE MOLOZ FUMEGÂND, ATOMIZAREA ORAȘELOR JAPONEZE HIROSHIMA ȘI NAGASAKI, SCLAVIAZAREA ÎNTREGII EUROPE DE EST, VREME DE APROAPE O JUMĂTATE DE SECOL, ETC.
  AȘA NUMITUL TRIBUNAL MILITAR INTERNAȚIONAL DE LA NUREMBERG NU A FOST NICI TRIBUNAL, NICI INTERNAȚIONAL CI O BANDĂ DE TICĂLOȘI, O MAFIE, GAȘCĂ DE RĂZBUNĂTORI INTER-ALIAȚI ȘI INTERLOPI. AȘA NUMITUL TRIBUNAL DE LA NUREMBERG NU A FOST O INSTITUȚIE DE JUSTIȚIE, DE DREPTATE, DE STABILIRE A ADEVĂRULUI ISTORIC, CI O ACȚIUNE DE RĂZBOI IDEOLOGIC NEMĂRTURISIT, UN ACT MINCINOS, CA ȘI ACTUALUL RĂZBOI, TOT NEMĂRTURISIT, TOT MINCINOS, AL ANUMITOR MONSTRUOȘI DUȘMANI AI OMENIRII, CONTRA ACESTEIA, CONTRA LUI HOMO SAPIENS, PE PĂMÂNT ȘI A LUI DUMNEZEU DIN CERURI.
  Aproape fără excepție, această robie ideologică apasă pe toate instituțiile oficiale de învățământ din întreaga lume pretins ”civilizată”. începând, să zicem, cu anii 1945-1946, pe când justiția popoarelor civilizate era îngenuncheată, umilită, batjocorită de baionetele barbarilor învingători. din această cauză, popoarele respective și apoi lumea întreagă au căzut în actuala ”sclavie-barbarie civilizațională”. Această cădere în barbarie a înseamnat un regres istoric de peste 3000 de ani, o cădere în barbaria actuală, din care încă nu se știe cine va scăpa vreodată, cu adevărat, neatins din punctul de vedere al onoarei , al corectitudinii morale și juridice, fără de care nicio societate nu se poate considera cu adevărat civilizată.
  De exemplu, afganii, în general, talibanii în special, cu toată slaba lor dezvoltare într-un domeniu sau altul, reprezintă un adevărat model moral omenesc. Afganii s-au dovedit oameni liberi și demni, care cu sacrificii imense, și-au apărat țara, nevoile și neamul lor, contra barbarilor învadatori, inclusiv a unora dintre nedemnii noștri compatrioți români, iubitori de dolari, de bani, nu de adevăr, nici de omenie, de civilizație!
  Dumneavoastră personal, domnule academician Ion-Aurel Pop, dumneavoastră personal sunteți suspectat de una și de alta, ca și ceilalți academicieni, ca mai toți intelectualil români de astăzi, cu toții desfigurați și pociți de școala, universitatea, presa și bisericile minciunilor… Tuturor acestora le-aș aminti versurile pe care Bolintineanu le pune în gura lui Mihai Viteazul: ”Nu vă doresc viață, Căpitanii mei, / Dimpotrivă, moarte! Iată ce vă cei! / Ce e viața noastră în sclavie oare?/ Noapte fără stele, ziuă fără soare! / Cei ce rabdă jugul și-a trăi mai vor, / Merită să-l poarte, spre rușinea lor?.
  Pentru că, în ultima vreme, se vorbește multicel de călăul Samuel Brukenthal, de victimele lui, eroii noștri, Horia, Cloșca, Crișan, noi înșine, alții și alții… Pentru că se vorbește de acest blestemat și de blestemățiile lui, vă doresc moartea eroică a lui Horia, Cloșca și Crișan, a altor sfinți eroi ai neamului, nu moartea burților nesătule, a buzunarelor fără fund și a celorlalte fabrici de excremente… pe două picioare, cu prepuț între degete…
  Așadar, stimate domnule Ion-Aurel-Pop, vă doresc nu viața de ”academician-slugoi”, cu iatagan la brâu, iatagan-săbiuță, cu care apărați minciunile câștigătorilor ultimului Război mondial, ale mafiei deep state actuale. Nu vă doresc să ucideți românii și România prin minciună. Cu săbiuța dumneavoastră, cu tichiuță, în cămeși cu mâneci lunge și pe capete scufia multora dintre colegii academicieni (vorbă să fie), nu vă doresc să ucideți adevărul istoric, să batjocoriți omenirea, pe noi toți, care suntem poporul, nu tagma jefuitorilor, academicieni sau hoți de diplome – pe astea le știți domnia voastră mai bine! Pentru diversele minciuni, pentru comportamentul slugarnic, pentru paravanul de onorabilitate științifică, la care vă pretați, alături de alți academicieni-epigoni sau academicieni-ieniceri, câți bani, câți arginți, câți dolari primește o paiață de academician-epigon, caricatura de academician român de la caricatura actuală de guvern, chipurile român, condus de drogați, trădători, foști și viitori pușcăriași?
  VREM CA ACADEMIA ROMÂNĂ SĂ FIE O ADEVĂRATĂ ACADEMIE, O ADEVĂRATĂ INSTITUȚIE ROMÂNEASCĂ, NU UN SOBOR DE EPIGONI CHIPURILE NEMURITORI, ADUNĂTURĂ DE BĂTRÂNI NEPUTINCIOȘI CE SE BUCURĂ DE PRIVILEGII NEMERITATE, APROAPE FURATE, FĂCÂND JOCUL DUȘAMANILOR ROMÂNIEI ȘI AI POPORULUI ROMÂN! DE EXEMPLU, ROMÂNIA ȘI ROMÂNII SUNT ACUZAȚI DE ”HOLOCAUST” – CRIMĂ INEXISTENTĂ, PENTRU CARE, DE MAI MULȚI ANI, COLONELUL VASILE ZĂRNESCU ESTE TÂRÎT, DE DUȘMANII ȚĂRII ȘI AI ADEVĂRULUI, ÎN FAȚA CARICATURII DE JUSTIȚIE DIN ACTUALA ROMÂNIE. VĂ ROG SĂ DEMONSTRAȚI, DOMNULE ACADEMICIAN, CĂ ACTUALA ACADEMIE ROMÂNĂ ESTE TOTUȘI O ACADEMIE, NU O CARICATURĂ DE ACADEMIE, ÎNTR-O CARICATURĂ DE ROMÂNIE! CUM AȚI PUTEA FACE ASTA? SIMPLU ! DE EXEMPLU, PUBLICÂND O EDIȚIE CRITICĂ A CĂRȚII COLONELULUI ZĂRNESCU, HOLOCAUSTUL GOGORIȚA DIABOLICĂ sau EXTORCAREA DE BANI PENTRU HOLOCAUST.
  Dacă vreți să mergeți mai departe, cum s-ar cuveni, bineînțeles, atunci publicați ediția critică a cărții THE HOAX OF THE TWENTIETH CENTURY (THE CASE AGAINST THE PRESUMED EXTERMINATION OF EUROPEAN JEWRY) – cartea, iertați repetiția, americanului ARTHUR ROBERT BUTZ, publicată în decada 1970, pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic. Cartea aceasta a fost tradusă prin grija altor instituții, domnule academician. Cartea aceasta a fost tradusă și este dsiponibilă, pe Web, în mod gratuit. Dumneavoastră, Academia de iatagane-săbiuțe habar nu aveți de ȘCOALA DE ISTORIE REVIZIONISTĂ, DE PAUL RASSINIER, DE UNIVERSITARUL FRANCEZ ROBERT FAURISSON, DE ATÂȚIA ALȚI ISTORICI REMARCABILI, DE INSTITUȚII CE CONTINUĂ ÎMPLINIREA DESTINULUI NOSTRU COMUN ÎN LUMEA LUI DUMNEZEU.
  DUMNEAVOASTRĂ, ACADEMIA ROMÂNĂ, SUNTEȚI CU ROMÂNII, ROMÂNIA, CU DUMNEZEU, SAU CU DEEP STATE ȘI CELELALTE SCULE DRĂCEȘTI SCĂPATE DIN CUTIA PANDOREI SAU NISCAI TURBINCĂ, A VREUNUI IVAN MAI CHEFLIU DECÂT CEL DIN HUMULEȘTII MOLDOVEI.
  În acest fel, iertați-mi comparația, ACADEMIA ROMÂNĂ AR DOVEDI CĂ NU ESTE CU TOTUL MOARTĂ, CA INSTITUȚIE DE CULTURĂ, CU NU SE LIMITEAZĂ LA VALORIFICAREA DEEP STATE A TRECUTULUI NOSTRU CULTURAL, CĂ SOARTA ROMÂNILOR ȘI A ROMÂNIEI NU ÎI ESTE INDIFERENTĂ. În acest fel, în loc să fie o minciună și o otravă, un pumnal în inima Românilor și a României. Academia Română ar fi ceea ce trebuie să fie. Altfel, într-o bună zi, românii de mâine ar putea să desființeze această instituție-parazit, să distrugă această speță covid, nu se știe ce număr..
  Treziți-vă, domnule academician. Treziți-vă colegii somnambuli, din somnul cel de moarte. Altfel vă așteaptă soarta Cartaginei. Mâine-poimâine, Scipio-Ardeleanul va arde pământul de sub zidurile de pe Calea Victoriei și nu numai, vă vom blestema pe toți, din neam în neam, cu cățel, purcel și ridicolii purtători de săbiuță-iatagan pentru sfânta, permanenta și neîntrerupta tăiere împrejur a obeliscului avraamic. Nu vă jucați De-a Obeliscul. Jucătorii Obeliscului sfârșesc prin a obelii!
  Din partea Librăriei Românești Antitotalitare,

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

38,400FaniÎmi place

CELE MAI CITITE 24 h

Articole RELAȚIONATE