ACTUALITATEEXCLUSIVITATE | Un grup de 30 de avocați au semnat un memoriu...

EXCLUSIVITATE | Un grup de 30 de avocați au semnat un memoriu adresat Facultății de Drept a Universității București împotriva discriminării studenților pe motive sanitare

Un număr de 30 de avocați din toată țara au semnat un memoriu adresat CONSILIULUI FACULTĂȚII DE DREPT din cadrul Universității București, „solicitându-se acestei redutabile instituții să nu încalce drepturile studenților – viitori practicieni în Drept – și să nu permită discriminări în actul de educație”, după cum arată un document intrat în posesia R3media.

Avocații pleacă de la premiza conform căreia nimănui nu-i este refuzată participarea la actul de justiție pe bază de vaccinare, dar li se întâmplă acest lucru studenților de la Facultatea de Drept.

Avocații adresează mai multe întrebări conducerii Facultății de Drept, între care: „Răspunde juridic Facultatea pentru contaminarea unui student care s-a testat de către un student vaccinat care nu s-a testat?” sau „care este criteriul obiectiv în baza căruia se stabileste faptul că totalul costurilor lunare cu testarea nu afectează nivelul mediu de viață al unui student?”

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Cultura noastră: ce a mai rămas din ea, de Theodore Dalrymple vei contribui la susținerea libertății ideilor și implicit, a siteului R3media.

De-asemenea, semnatarii citează din Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România, care menționează că „Nici o intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză” și „În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de către persoana vizată”.

Având în vedere aceste prevederi, se nasc mai multe întrebări:

Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri si seminarii – că răspunde pentru orice efect secundar ar putea avea vaccinul ?

Cât de liber asumat este actul vaccinării de către student, sub aspectul consimțământului, atât timp cât el este practic forțat să se vaccineze dacă dorește să participe fizic la cursuri?

Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri si seminarii – că nu i se va cere studentului, care îsi asumă riscul vaccinării în scopul nobil de trece prin singura scoala care îi permite să ajungă practician în Drept, să se și testeze ulterior săptămânal, dat fiind că oricum si el este transmițător de virus ca orice altă persoană umană (vaccinarea eventual protejându-l pe el de ceilalți, dar nu și pe ceilalți de posibilitatea transmiterii de către el a virusului)?”.

Memoriul vine în contextul Facultatea de Drept a impus participarea studenților la ore de vaccinare sau testare săptămânală, cu costurile suportate de aceștia. Reamintim că ieri, un grup de studenți ai Facultății de Drept ai Universității București a solicitat conducerii instituției începerea cursurilor cu prezență fizică fără discriminare, după cum relata R3media.

Iată memoriul avocaților adresat CONSILIULUI FACULTĂȚII DE DREPT din cadrul Universității București:

C Ă T R E,

CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT – UNIVERSITATEA DIN

BUCUREȘTI

MEMORIU

Astăzi, 07.09.2021, acest memoriu inițiat de un grup de avocați și semnat personal de fiecare dintre acestia a fost transmis CONSILIULUI FACULTĂȚII DE DREPT din cadrul Universității București, solicitându-se acestei redutabile instituții să nu încalce drepturile studenților – viitori practicieni în Drept – și să nu permită discriminări în actul de educație.

Noi, subsemnații avocați, în calitate de practicieni în Drept ori chiar de părinți ai studenților pentru care luați în discuție în sedința din 9 septembrie 2021 instituirea unor restrictii sanitare discriminatorii, exprimându-ne speranța că nu va fi nevoie să fie apărat, prin demersuri judiciare, dreptul tinerilor la un act educațional fără discriminări sanitare, vă supunem atenției

următoarea premisă

În toată activitatea judiciară, indiferent de tipul sau palierul ei, nu sunt luate în calcul restricțiile pe care le aveti in vedere ca propuneri pentru participarea studentilor la cursuri si seminarii. Instantele, parchetele, sediile de politie sunt pline de persoane – participanti la actul de justitie sau justitiabili – care nu sunt supuse restrictiilor sanitare pe care le puneti in discutie. Afluxul de oameni este gestionat din punct de vedere pandemic exclusiv prin instituirea unor reguli de igienă si protectie sanitara care nu implică restrictionarea lor la actul de justitie ori, in cazul organelor care o aplică, încălcarea dreptului lor la exercitarea profesiei ori chiar dreptul la muncă.

si următoarele aspecte punctuale:

 1. Referitor opțiunea   de    testare    săptămânală   pentru    studentii nevaccinați.

Dincolo de lipsa de relevanță a unității de timp propuse, se nasc următoarele încălcări

 • DISCRIMINAREA în raport de studenții vaccinați în egală măsură transmițători ai virusului si care nu sunt supusi obligatiei de

Intrebare: Răspunde juridic Facultatea pentru contaminarea unui student care s-a testat de către un student vaccinat care nu s-a testat?

 • ANIHILAREA caracterului gratuit al învățământului, având în vedere costurile per test, săptămânale pe care trebuie să le suporte un student provenit dintr-o familie cu venit mediu, luând în calcul că se intenționează suportarea acestor costuri de către unitatea de învățământ pentru elevii cu venituri reduse .

Intrebare:    

 1. Referitor opțiunea de
  • În România vaccinurile sunt înregistrate ca medicamente la Agentia Națională a Medicamentului, deci se supun aceluiași regim juridic și de practică medicală, precum orice medicament.
  • Vaccinarea, la fel ca testarea de altfel, este o intervenție medicală, definită în cuprinsul 1 pct. d) din Legea nr. 46/2003: ,,Prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic, preventiv, terapeutic ori de reabilitare;”
  • Conform Legii Drepturilor Pacientului si Codului de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România, nici un act medical nu poate avea loc fără consimtământul pacientului: Legea 46/2003 (Legea Drepturilor Pacientului) art.13: ,,Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate ”
  • Conform Codului de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România art. 11: ,,(1) Nici o intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. (2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de către persoana vizată.” Iar conform 8 al Codului, pacientul trebuie să beneficieze de maximum de garanții în raport cu situațiile concrete; adică, în condițiile în care există un risc, nimeni nu poate fi obligat să și-l asume împotriva voinței sale;

Întrebarea nr. 1: Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri si seminarii – că răspunde pentru orice efect secundar ar putea avea vaccinul ?

Întrebarea nr. 2: Cât de liber asumat este actul vaccinării de către student, sub aspectul consimțământului, atât timp cât el este practic forțat să se vaccineze dacă dorește să participe fizic la cursuri?

Întrebarea nr. 3: Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri si seminarii – că nu i se va cere studentului, care îsi asumă riscul vaccinării în scopul nobil de trece prin singura scoala care îi permite să ajungă practician în Drept, să se și testeze ulterior săptămânal, dat fiind că oricum si el este transmițător de virus ca orice altă persoană umană (vaccinarea eventual protejându-l pe el de ceilalți, dar nu și pe ceilalți de posibilitatea transmiterii de către el a virusului)?

ONORAT CONSILIU,

Facultatea de Drept nu își permite să arunce în derizoriu aspecte juridice esențiale, constituționale. Art. 53 din Constituție arată clar condițiile particulare în care poate opera restrângerea unor drepturi.”(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau libertăţii.”

Implementarea obligativității vaccinării ori a testării săptămânale care forțează practic vaccinarea, prin amenințarea de a restrânge accesul la educație al studenților încalcă art. 32 al. 1 din Constitutia Romaniei care prevede:,,Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.’’

Potrivit art. 67 din Noul Cod Civil ,,nici o persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.’’ Or în cazul de față nu există o lege care să prevadă condiții expres și limitativ, ci, dimpotrivă, există o lege care prevede dreptul de a accepta sau refuza o intervenție medicală indiferent cum se numește ea vaccinare sau testare (art 13 din Legea 46/2003 si art. 67 NCC).

Prin instituirea restricțiilor sanitare de către Facultate s-ar ajunge inclusiv la încălcarea disp. art. 49 al.1 din Constituție care prevede: ,,Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în respectarea drepturilor lor.’’

La momentul de față, Statul român nu prezintă nici o garanție că, prin administrarea vaccinului în discutie, unei persoane nu i se pune in pericol, pe termen lung, viața și sănătatea (integritatea fizică sau psihică), la fel cum nu există studii certe privind relevanța testării. Cum este respectat în aceste condiții art. 49 alin. 1 din Constituție?

Anexam adresa 10040/2021 a Instituției Avocatului Poporului.

Avocati semnatari:

(semnăturile olografe pot fi prezentate oricând la cerere)

 

 1. Sbârnă Alexandru – Baroul Timiș,
 1. Buzgar Adriana – Baroul Cluj
 1. Ana – Corina Săcrieru – Baroul Vrancea si Bucuresti
 1. Radu Zidaru – Baroul Bucuresti
 1. Nicolau Raluca – Baroul Suceava
 1. Radu Mariana – Baroul Buzău
 2. Gradinaru Cosmin Florin – Baroul Neamț
 1. Rebei Carmen Daniela – Baroul Neamț
 1. Cremene Dragoș Petru – Baroul Suceava
 1. Maria Lăbunț – Baroul Vrancea
 2. Lăbunț Adrian – Baroul Vrancea
 1. Diana Duca – Baroul Constanța
 1. Martiș Olimpia Beatrice – Baroul Galați
 1. Alina Brezan – Baroul Brăila
 1. Zaharia Elena – Baroul Neamț
 1. Bobîrnac Maria – Baroul Vrancea
 1. Bereholschi Anca – Baroul Suceava
 1. Balatchi Marcel – Baroul Suceava
 1. Croitoru Veronica Marinela – Baroul Suceava
 1. Călugăreanu Mihai – Baroul Suceava
 1. Ploscaru Adrian – Baroul Vrancea
 1. Parascan Mariana – Baroul Suceava
 1. Juravle Mariana – Baroul Suceava
 1. Zaharia Geanina – Baroul Suceava
 1. Doinița Vintilă – Baroul Bucuresti
 1. Dobrogeanu Păun Mircea Nicolae – Baroul Bucuresti
 1. Ioana Marian Christian – Baroul Bucuresti
 1. MELNICIUC ANA – Baroul Galați
 1. IFRIM NICOLETA – Baroul Galați
 1. ALUNA RADU – Baroul Galați

PARTENERI

WordPress RSS Feed Retriever by Theme Mason

WordPress RSS Feed Retriever by Theme Mason

Dragi prieteni,

Trebuie să știți: nimeni nu ne „editează” ideile și materialele publicate. Suntem oameni liberi. Dacă îți place și dorești să citești și în continuare materiale pe R3media, urmărește-ne pe Google News, Telegram, Facebook sau Twitter. Sau poți să te abonezi, gratuit, la Newsletter.

Înscrie-te la newsletterul R3Media

Te rog așteaptă puțin

Mulțumim! Bine-ai venit în comunitatea noastră

2 COMENTARII

 1. Felicitări pentru curaj!

  a sosit momentul organizării tuturor și dacă statul și instituțiile controlate de un premier nebun ne hărțuiesc, e timpul să-i hărțuim și noi.

  Pentru totți studenți, angajații, profesorii – să nu credeți că dacă stăm pasivi ei se vor opri. Nu ei vor merge inainte și se vor opri numai dacă se lovesc de rezistență și de costuri juridice.

  Atenție pentru toți semnatarii măsurilor discriminatorii – nu vă luați după Gigi24 și influensări – ce semnați are caracter penal de atingere a drepturilor oamenilor. Șefii pleacă, semnăturile rămân.

  Studenții să se organizeze in grupuri si să atace in instanță măsurile discriminatorii. Aici e un ghid exelent pentru avocații care vă vor apăra:

  https://musatoiu.com/blog/item/91-listele-vaccinati-nevaccinati-din-scoli-si-universitati-ghid-impotriva-tentativelor-de-abuz

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole populaR3 în ultimele 24 h

Articole R3laționate